U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
 
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Affaire Srebrenica

Nieuws

Chronologische reconstructie

Commissie Bakker

Achtergrond

Opinie

Links

Dutchbat in Srebrenica

Kamer wenst onderzoek vernielde film

Door onze diplomatiek redacteur
DEN HAAG, 10 AUG. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar wat er is gebeurd met twee fotorolletjes die een Nederlandse Dutchbat-militair op 13 juli 1995 maakte tijdens en na de val van Srebrenica.

De fotorolletjes gingen volgens Defensie door menselijke fouten verloren bij het ontwikkelen in een fotolaboratorium van de marine. Ook in een onderzoek door de Koninklijke Marechaussee werd later geconcludeerd dat het om menselijke fouten was gegaan. Maar de fotograaf, R. Rutten, een officier van de landmacht, meende destijds en ook nu nog dat dit met opzet is gebeurd.

De Kamerfracties van CDA, PvdA en D66 willen ook onderzocht zien waarom verklaringen van deze officier en andere getuigen die zeggen in de moslimenclave Srebrenica misdrijven tegen Bosnische moslims te hebben gezien, niet zijn opgenomen in het zogenoemde debriefingsrapport van Defensie van september 1995.

In die niet in dat dossier opgenomen getuigenverklaringen zou zijn gezegd dat enkele leden van Dutchbat de troepen van de Bosnisch-Servische generaal Mladic hulp hadden geboden bij het afzonderen voor transport van moslimmannen.

Defensie heeft al eerder gemeld dat die verklaringen zó in strijd waren met de lezing van andere getuigen, dat zij daarom niet in het debriefingsrapport werden opgenomen. Ze zijn destijds wél beschikbaar gesteld aan het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag, dat de afwijkende getuigen ook nader zou hebben gehoord.

In het televisieprogramma Nova zeiden de Tweede-Kamerleden Hillen (CDA) en Zijlstra (PvdA) zaterdagavond dat Defensie tot nu toe zo veel tegenstrijdigheden en onduidelijkheden rondom deze kwestie heeft laten horen, dat een parlementair onderzoek is geboden. Hillen zei zelf niet alleen met fotograaf/officier Rutten te hebben gesproken, maar ook met andere getuigen, die zijn verhaal bevestigen.

De D66'er Hoekema zei gisteren ook voor zo'n nader onderzoek te zijn, al tekende hij daarbij aan dat hij er nog niet met zijn fractie over had kunnen spreken. De VVD'er Van den Doel daarentegen is er niet voor. Hij herinnert eraan dat de Tweede Kamer twee jaar geleden akkoord ging met een onafhankelijk onderzoek door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) naar de val van Srebrenica. Hij vindt het onjuist om nu over één deelaspect eventueel een parlementair onderzoek te gaan houden. Het RIOD zei vanochtend desgevraagd 'geen idee' te hebben of het zich zal buigen over de affaire rondom de fotorolletjes.

Terug naar overzicht

NRC Webpagina's
10 augustus 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad