U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Rekeningrijden

Stand van zaken

Politieke achtergronden

Kritiek en alternatieven

Experiment in de Randstad

De techniek

De Stemming

Links

 


 • ANWB tegen plan rekeningrijden in regio Amsterdam (16 december 1999)
 • Dissidente ANWB'er onder druk (14 juni 1999)
 • Campagne tegen rekeningrijden (20 januari 1999)
 • Bezwaar tegen tol op bestaande wegen (7 december 1998)

  ANWB tegen plan rekeningrijden in regio Amsterdam

  Door onze Amsterdamse redactie
  AMSTERDAM, 16 DEC. De ANWB is tegen het plan van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om rekeningrijden in te voeren op de A2 en A4 bij Amsterdam. ,,Poortjes plaatsen op de A2 en A4 zonder dat de automobilist alternatieven heeft, en met het geld van automobilisten uit de richting Utrecht en Den Haag een tweede Coentunnel aanleggen is niet erg logisch', zegt ANWB-directeur G.van Woerkom.

  De ANWB is en blijft volgens hem verklaard tegenstander van het rekeningrijden. Vlak nadat het voorlopige akkoord tussen Netelenbos en bestuurders uit de regio Amsterdam dinsdag bekend werd, verklaarde de ANWB het plan bespreekbaar te vinden. Volgens de bond is dit echter alleen het geval als er sprake is van betaalstroken op de A2 (Utrecht-Amsterdam) en de A4 (Den Haag-Amsterdam).

  In het plan van Netelenbos zullen automobilisten die tussen zeven en negen uur 's ochtends op deze snelwegen richting Amsterdam rijden, een bedrag van circa 7 gulden gaan betalen. In ruil daarvoor krijgt de regio Amsterdam extra geld om in de infrastructuur te investeren. In de komende maanden wordt het plan verder uitgewerkt.

  ANWB-directeur Van Woerkom wijst er op dat het plan tegen het regeerakkoord is, omdat daarin is afgesproken dat de opbrengst van het rekeningrijden direct zou worden teruggesluisd naar de automobilist. Positief aan het akkoord noemt hij het feit dat Netelenbos nu erkent dat er forse investeringen nodig zijn om Amsterdam bereikbaar te houden.

  In Amsterdamse ondernemerskringen is commotie ontstaan over de positieve reactie van de Kamer van Koophandel. De werkgeversorganisatie MKB-Amsterdam voorziet ernstige problemen als het rekeningrijden op de A4 en A2 wordt ingevoerd, met name met het werven en vasthouden van personeel. Ook MKB-Nederland noemt het plan onverteerbaar. VVD-fractievoorzitters uit gemeenten rondom Amsterdam zijn ook verbolgen. Zij vinden dat er sprake is van een PvdA-onderonsje met PvdA-minister Netelenbos.

  Bovenkant pagina

  Dissidente ANWB'er onder druk

  Door een onzer redacteuren
  DEN HAAG, 14 JUNI. De voorzitter van de bondsraad van de ANWB zal één raadslid, H. Timmermans, vragen zich op zijn ,,positie te beraden'. Aanleiding is Timmermans' kritiek via de media op directeur P. Nouwen van de ANWB. Timmermans behoort tot de groep ANWBers die al jaren aandringt op milieubewust beleid van de automobilisten-vereniging.

  Tot ongenoegen van de milieubewuste leden verzet de ANWB zich tegen het rekeningrijden. Volgens die milieubewuste leden - waartoe Timmermans zich rekent - wil vertrekkend directeur Nouwen zich zo profileren als VVD'er. Nouwen bestrijdt dit: ,,Wat ik in mijn privéleven doe, staat los van mijn werk als ANWB-directeur', aldus Nouwen. ,,Timmermans valt de boodschapper aan - ik verwoord de mening van de bondsraad. Hij deelt deze stoten onder de gordel uit, via-via.'

  De bondsraadsleden - die massaal tegen het rekeningrijden hebben gestemd - vinden het gedrag van Timmermans ,,deloyaal', zegt Nouwen. Timmermans zou volgens Nouwen in een brief aan hem hebben geschreven dat hij de publieke aantijgingen van andere milieubewuste leden kan stopzetten, mits Nouwen meer kritische geluiden uit over de uitstoot van kooldioxide door auto`s. ,,Daar begin ik niet aan', zegt Nouwen daarover. ,,Timmermans hoeft van mij niet te vertrekken, maar hij moet zijn gedrag wel veranderen.' Via webites en het alternatieve blad `Milieu Kampioen' proberen de `verontruste' ANWB'ers de standpunten van de vereniging te beïnvloeden.

  Bovenkant pagina

  Campagne tegen rekeningrijden

  Door een onzer redacteuren
  DEN HAAG, 20 JAN. De ANWB is gisteren een publiekscampagne begonnen tegen rekeningrijden. Proeven met dit filebestrijdingsmiddel worden momenteel op de A12 gehouden. In het buitenland bestaat rekeningrijden al.

  De voorbereiding voor de eerste experimenten met het rekeningrijden zijn in volle gang. Maar de ANWB, 'slands grootste automobilistenclub, doet sinds vandaag verwoede pogingen het tij alsnog te keren met een campagne tegen dit filebestrijdingsmiddel.

  De ANWB gooit daarbij zijn volle gewicht in de schaal en dat is met circa 3,4 miljoen leden aanzienlijk. Via huisorgaan De Kampioen en andere bladen hoopt de organisatie zijn leden er toe te bewegen stickers op hun auto te plakken. Daarnaast worden er posters verspreid en zal er met radiospotjes worden geadverteerd. Voorts komt er een e-mailadres voor de kwestie. Voorlopig is er twee ton uitgetrokken voor het offensief.

  ,,De invoering van het rekeningrijden leidt er alleen maar toe dat we zo meteen betaald in de file staan', meent ANWB-directeur P.A. Nouwen. De ANWB, die onder andere op de warme steun kan rekenen van de ondernemersbonden VNO/NCW en MKB, wil doorgaan met zijn actie tot de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel buigt waarin het rekeningrijden wordt geregeld. Naar verwachting zal dit in de loop van het voorjaar gebeuren. Op de A12 worden nu proeven gehouden met rekeningrijden.

  Hoewel de regeringspartijen in het regeerakkoord hebben vastgelegd dat er nog tijdens deze kabinetsperiode een begin moet worden gemaakt met het rekeningrijden, hoopt Nouwen de politieke partijen tot andere gedachten te brengen: ,,Het is toch helemaal niet zo dat wat er in het regeerakkoord staat altijd integraal wordt uitgevoerd.' Volgens de ANWB ontbreekt het aan een maatschappelijk draagvlak voor de wet op het rekeningrijden. Zo'n driekwart van de ANWB-leden zou niets zien in de kabinetsplannen om de files te bestrijden door automobilisten op spitsuren een heffing van vijf tot zeven gulden op te leggen.

  Dergelijke argumenten maakten gisteren echter niet de minste indruk op minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Ze citeerde opinieonderzoek van het NIPO, waaruit juist zou blijken dat het aantal tegenstanders van het rekeningrijden de afgelopen vier jaar is afgenomen van 55 procent van de ondervraagden tot 31 procent. Naar het oordeel van de minister is de campagne van de ANWB ronduit demagogisch. Niemand betaalt graag voor het gebruik van een weg, maar dat wil nog niet zeggen dat het niet een doelmatig middel is.

  Netelenbos werd vanmorgen bijgevallen door een partijgenoot, het PvdA-Kamerlid Van Heemst. Deze noemt de campagne van de ANWB een achterhoedegevecht. Hij acht de kans dat zijn partij er door van mening zal veranderen ,,nihil'. Alles ligt vast in het regeerakkoord. Als de ANWB er nog wat aan had willen doen, had ze daarmee eerder moeten zijn, aldus Van Heemst.

  Woordvoerder Hofstra van de VVD-fractie in de Tweede Kamer maakt er geen geheim van dat zijn partij lelijk in haar maag zit met de kwestie. Weliswaar is de VVD vorige zomer akkoord gegaan met de voorgenomen invoering van het rekeningrijden, maar niet van harte. ,,Het ligt niet makkelijk in onze achterban', aldus Hofstra. De VVD wil scherp in de gaten houden of het rekeningrijden wel de gewenste effecten sorteert. Als de files er niet door afnemen, moet er direct van worden afgestapt. Hofstra betreurt het dat de ANWB nu zijn toevlucht neemt tot zo'n nadrukkelijke campagne. Hij had liever gezien dat de bond zich eerst met de politici had verstaan.

  ,,Dat is onbegrijpelijk', reageert ANWB-directeur Nouwen getergd. ,,Alsof we niet al jaren lang luid en duidelijk onze afkeer van het rekeningrijden hebben uitgesproken in vele gesprekken met de politiek. Ze hebben nooit willen luisteren.' Terloops wijst Nouwen, zelf ook VVD-lid, er nog even op dat invoering van het rekeningrijden op gespannen voet staat met het eigen verkiezingsprogramma van de Liberalen.

  Bovenkant pagina

  Bezwaar tegen tol op bestaande wegen

  Door een onzer redacteuren
  ROTTERDAM, 7 DEC. Belangenorganisaties in het wegvervoer verzetten zich tegen voorstellen om behalve op nieuwe verbindigen ook tolheffing in te voeren voor bestaande infrastructuur zoals de Coentunnel en de Zeeburgertunnel. Volgens minister Netelenbos (Verkeer) is dat nodig om uitwijkgedrag van automobilisten te voorkomen.

  Netelenbos deed de voorstellen afgelopen vrijdag in een toelichting op het kabinetsbesluit om 2,3 miljard gulden extra uit te trekken voor de snellere aanleg van wegen. Het geld komt beschikbaar door in de begroting minder te reserverven voor prijsstijgingen.

  Daarnaast kijkt de minister samen met de regio's naar mogelijkheden voor publiek-private financiering van nieuwe infrastructuur. De ANWB en de BOVAG/RAI hebben geen bezwaar tegen tolheffing op nieuwe infrastructuur zoals de tweede Coentunnel, maar ze keuren heffingen op bestaande verbindingen af. "Daarvoor is reeds betaald.", aldus een woordvoerder van de BOVAG.

  Transport en Logistiek Nederland is tegen elke vorm van tofheffing en rekeningrijden. Volgens de vervoerdersorganisatie betalen de Nederlandse weggebruikers jaarlijks al 25 miljard gulden aan belastingen.

  Ook de verladersorganisatie EVO is tegen tolheffing op bestaande wegen.

  Bovenkant pagina

 • NRC Webpagina's
  16 december 1999

  Den Haag

      Bovenkant pagina

  NRC Webpagina's © NRC Handelsblad