Profiel Zeppelins
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

ZEPPELINS
DIKKE LUCHT
DUITSE PLANNEN
TECHNIEK
PLANNEN
POLITIE
NICHES
INFOCENTRUM
NEDERLANDS PLAN
POLITIEK
MANIFEST
GESCHIEDENIS
BEZOEK
RADIO
MUSEA
KUNSTHAL
LINKSOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Manifest

Zwevend naar je vakantieadres

De Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling tracht het luchtschip op de politieke agenda te krijgen. Een manifest.

Janneke Pors

NAAR DE WINTERSPORTBESTEMMING met een luchtschip of bloementransport van Aalsmeer naar Duitsland per zeppelin. Al tweeënhalf jaar probeert de Jongerencoalitie, de politieke afdeling van de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO), de zeppelin op de politieke agenda te krijgen. Volgens de jongeren is transport per luchtschip milieuvriendelijk, rendabel en zowel technisch als financieel realiseerbaar. Eenmaal ingevoerd in het Nederlandse vervoersysteem zou de zeppelin een deel van het transport per vliegtuig, vrachtwagen, bus, schip en trein kunnen overnemen.

De NJMO, een platform van zo'n 35 maatschappelijke en politieke jongerenorganisaties, probeert invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming over milieu, infrastructuur en ontwikkelingssamenwerking. Haar politieke afdeling, de Jongerencoalitie, brengt de standpunten van de NJMO naar buiten door middel van voorlichtingscampagnes en politieke lobby. Op verzoek van verschillende Kamerleden heeft de Jongerencoalitie een luchtschepenmanifest opgesteld in samenwerking met diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Binnenkort wordt het manifest Luchtschepen als nieuwe vervoersmodaliteit aangeboden aan de vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat. Het bevat voornamelijk onderzoeksresultaten over milieuvoordelen en financiële en operationele uitvoerbaarheid van de zeppelin als transportmiddel. Het luchtschip zou vooral bruikbaar zijn voor personen- en goederentransport over een afstand van 500 tot 1.500 kilometer.

Voor Gert Hoogenstrijd, coördinator van het zeppelinproject, telt het milieukundige argument sterk mee. ,,Zeppelins zijn een duurzame en schone technologie: ze produceren bijna geen geluid, verbruiken weinig energie en stoten nauwelijks schadelijke stoffen als CO2 uit.'' Het energieverbruik van een luchtschip ligt bijna een factor 4 lager dan dat van een vliegtuig. Bovendien is de emissie van schadelijke stoffen te vergelijken met die van een intercitytrein.

De reguliere luchtvaart zal weinig hinder ondervinden van de zeppelins, omdat deze in lagere luchtlagen zweven; op een hoogte van 500 tot 2.000 meter. Ook de infrastructuur hoeft nauwelijks aangepast te worden. Aanleg van extra vliegvelden of landingsbanen is niet nodig. Er kan met de bouw van enkele aanlandmasten van 20 tot 40 meter hoog worden volstaan op bestaande vliegvelden of bij grotere steden, aldus de Jongerencoalitie.

Volgens Gert Hoogenstrijd heeft ook de consument baat bij het reizen per luchtschip. ,,Zeppelins zorgen voor een romantische, milieuvriendelijke reisbeleving. Als passagier word je rustig zwevend naar je vakantiebestemming gebracht met een snelheid van 125 kilometer per uur. Reizigers hebben voldoende loopruimte en kunnen genieten van een panoramisch uitzicht.'' Een onderzoek van het NIPO uit 1997 heeft aangetoond dat meer dan 50 procent van de consumenten zou kiezen voor de zeppelin, zelfs als de kosten van de reis iets hoger liggen dan bij een vliegtuig.

De boodschap van het manifest is dan ook: luchtschepen zijn milieuvriendelijk, technisch realiseerbaar en winstgevend. Wanneer de regering een aantal van de proefprogramma's ondersteunt, kan het zeppelinprojectteam overgaan in een onafhankelijke stichting 'Het luchtschip; Loveship' die de projecten ontwikkelt en begeleidt.

NRC Webpagina's
20 SEPTEMBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) SEPTEMBER 1999