NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

Terug naar overzicht

Jan Willem van Waning Jan Willem van Waning (D66)

De Tweede Kamer vormt in voldoende mate een afspiegeling van de samenleving
,,Ik ben zelf na 23 jaar als beroepsmilitair in de Kamer gekomen. Er zitten ongeveer vijf militairen in de Kamer. Je kunt niet zeggen dat de Kamer een afspiegeling is van de maatschappij, maar als je naar het hele collectief kijkt zit die representativiteit er toch wel in.''

Kamerleden beschikken over voldoende kennis en maatschappelijke ervaring om te kunnen functioneren als volksvertegenwoordiger
,,Het is een voordeel uit de praktijk te komen. Ik kijk met een kritische blik naar collega' s, vooral jongeren, die direct na de collegebanken de Kamer ingaan. Ik zeg: stel je eerst bloot aan de gure wind van een normale baan. Er zijn niet teveel slimme academici die in de Kamer zitten.''

Leden van de Tweede Kamer beschikken over voldoende faciliteiten om hun werk goed te kunnen doen
,,Voor onze wetgevende taak zijn we via de ministeries wel voldoende geëquipeerd, maar voor onze controlerende taak duidelijk onvoldoende. Dat zou deels kunnen verklaren waarom Kamerleden aan werkelijk fundamentele zaken niet toekomen. De Kamer werkt via het piep-systeem: we reageren alleen maar. Daar ben ik het niet mee eens. Ik zou veel pro-actiever willen controleren, maar daar hebben we de faciliteiten niet voor. Een onderzoeksbureau zou nuttig zijn.''

Leden van de Tweede Kamer zijn te veel bezig met details
,,Er is sprake van incidentenpolitiek. D66 heeft de neiging om minder Kamervragen te stellen. We werken liever via commissies, je moet niet overal een shownummertje voor de tv van willen maken. Anderzijds is dat natuurlijk onverstandig, want je moet je profileren. Maar het stuit me tegen de borst om onmiddellijk overal een nummer van te maken. Het is wel jammer dat grote onderwerpen als Irak, Europa, de EMU etc niet leven. Hoeveel echte deskundigen zijn er nu over de EMU. Je hebt soms het gevoel dat je met je handen in het haar zit.''

Het Kamerlidmaatschap wordt naar behoren betaald
,,Een Kamerlid wordt beter betaald dan een kolonel. Als je vier ton zou bieden zou je misschien kopstukken uit het bedrijfsleven krijgen, maar toch zou ik dat niet goed vinden.''

Leden van de Tweede Kamer reageren te veel op incidenten en berichten in de media
,,Dat is waar, maar je kunt er niet onderuit. Ik ben het wat hypes betreft eens met Boris Dittrich (in zijn pleidooi voor controle op de pers, red.). Je moet de mogelijkheid hebben om te kunnen reageren als je onheus behandeld bent.''

De leden van mijn fractie vormen een hecht team
,,Ik zou haast willen zeggen: het is gênant gezellig. Ons manco is het ongestructureerde, ongeorganiseerde. Amateurisme als strategie is een manco.''

Binnen mijn fractie krijg ik voldoende ruimte voor mijn persoonlijke standpunten
,,Ik vond het natuurlijk jammer dat ik als oud-militair niet op defensie mocht zitten, want dat is mijn roeping. Maar ik kon het wel billijken, want het zou de schijn van belangenverstrengeling wekken. Als oud-militair schik je je daarnaar. Bovendien was ik het niet eens met de reductie op de defensiebegroting. Ik kreeg scheepvaart en visserijbeleid. Prachtige gebieden, maar niet zo sexy. Het was niet eenvoudig om je daarmee te profileren. Ik denk dat ik mijn controlerende taak naar behoren heb vervuld. Maar naar buiten toe optreden en de achterban bedienen, daar ben ik minder goed in. Dat is misschien ook een beetje een leeftijdskwestie. Ik ben nu 60.''

Partijbelang gaat voor landsbelang in het standpunt dat de fracties innemen
,,Landsbelang gaat altijd boven regionaal belang of deelbelang. Wat het agrarisch beleid betreft is er bijvoorbeeld altijd veel oppositie vanuit de CDA-hoek, omdat ze daar hun oude achterban hebben zitten. D66 heeft geen natuurlijke achterban. Bij beoordelingen komt D66 altijd als de meest integere uit de bus. Dat kan je kracht zijn, maar ook je zwakte.''

De Tweede Kamer maakt onvoldoende gebruik van de bevoegdheden om de regering te controleren
,,Welke coalitie je ook hebt, regeringspartijen en -fracties zijn natuurlijk minder kritisch dan de oppositie. Ik ben wel voor de Carringtondoctrine: de commandant van een schip is verantwoordelijk. Ouwerkerk moest weg in Groningen omdat hij de commandant was. Als dingen zich zo opstapelen kan je simpele aanwezigheid te belastend zijn voor een reorganisatie. Maar de media geven Sorgdrager te weinig credit.''

Ik ben tevreden met mijn functioneren als Kamerlid
,,Als vak-Kamerlid heb ik D66 goed gepositioneerd met onze opstelling tegen overbevissing. In het waterbeleid zijn wij voorstander van terugkeer naar natuurlijke processen tegen overstromingen, anders dan die domme dijkverhoging. Ik heb mij het meest geprofileerd in de scheepvaart. Het amendement Van Waning heeft de teruggang van het aantal zeeschepen dat onder Nederlandse vlag vaart omgebogen door toe te staan dat er tijdelijk niet-Nederlandse kapiteins uit de EU onder Nederlandse vlag mogen varen. Een ander leuk initiatief: bij ontgrondingen hebben we de bewijslast omgekeerd. De NAM moet nu bewijzen dat zij geen verzakkingen veroorzaakt. Waar ik spijt van heb is dat ik in de Srebrenica-kwestie niet naar de briefings in de bunker ben gegaan. Als militair had ik kunnen waarschuwen. Het hogere landsbelang eiste dat. Maar ik heb me binnen de fractie altijd fel verzet tegen de ongenuanceerde kritiek op Dutchbat. We hebben politiek gefaald, internationaal en nationaal. De Kamer was voor uitzending. Maar de stelling was onverdedigbaar. Ik heb in de kamer gevraagd om een internationaal onderzoek, en in de fractie om een parlementair onderzoek.''

NRC Webpagina's
9 april 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998