NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

RECHTSHERSTEL
PORTRETTEN
ERKENNING
BUITENLAND
ZIGEUNERS
JODEN
DWANGARBEIDERS
INDISCHE GEMEENSCHAP
ONROEREND GOED
ROOFKUNST
CLAIMS
NA DE OORLOG
COMMISSIES
AFSPRAKEN
MELDPUNTEN
INTERNETOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Internet

Nederlandse en internationale websites over rechtsherstel en aanverwante onderwerpen:

Centraal Joods Overleg De Stichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims van het Centraal Joods Overleg heeft een summiere website met informatie over oorlogsclaims. Het is niet mogelijk via de website een claim in te dienen; dat kan alleen schriftelijk.

www.cjo.nl

Ministerie van Financiën Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft een deel van zijn website ingericht met allerhande informatie over financiële tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn Kamerstukken te lezen en ook de rapporten van de diverse commissies die zich met dit onderwerp hebben beziggehouden zijn opvraagbaar.

www.minfin.nl/ttw

CIDI Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel heeft een prikbord met meningen van bezoekers over de joodse oorlogsclaims.

www.cidi.nl

Indische Nederlanders Het Indisch Informatiepunt van Rick van den Broeke biedt veel informatie voor en over Indische Nederlanders. Er is veel aandacht voor onder meer de identiteitsproblemen waarmee Indische Nederlanders kunnen kampen. Ook is er een prikbord waarop bezoekers van de site hun mening kunnen geven over de 250 miljoen gulden die de Nederlandse regering ter beschikking heeft gesteld aan het Indisch platform.

home.planet.nl/vdbroeke/ hoofd.htm

Holocaust Memorial Museum Het museum voor de jodenvervolging in Washington DC heeft een overzicht van initiatieven om bezittingen van joden die gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn vermist, op te sporen. Er is onder meer een overzicht van 44 landen, met verwijzingen naar organisaties waarbij claims kunen worden ingediend. Er kan ook worden gezocht op de aard van de claim, zoals kunstvoorwerpen, slapende bankrekeningen en verzekeringspolissen.

www.ushmm.org/assets

Kunst Op 31 januari 2000 heeft de Nederlandse Museumvereniging het Rapport Museale Verwervingen 1940-1948 gepubliceerd. Het gaat in op de manier waarop kunstwerken van veelal joodse families tijdens en na de oorlog in het bezit van Nederlandse musea zijn gekomen. Een korte samenvatting van het rapport staat online.

Er zijn ook diverse sites die aandacht geven aan vermiste kunst - zowel uit recente diefstallen als uit collecties die tijdens de oorlog verdwenen zijn. De site van het Museum Security Network biedt vooral veel informatie over allerhande commissies en projecten die zich met geroofde kunst bezighouden.

www.museumvereniging.nl

museum-security.org

www.artloss.com

Verzekeringsaanspraken De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa houdt zich bezig met verzekeringskwesties van joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd. Op de website staat onder meer een lijst met 750 niet-uitgekeerde levensverzekeringen. Wie meent aanspraak te kunnen maken op (een deel) van de uitkeringen, kan via de website een aanvraagformulier oproepen en uitprinten.

www.stichting-sjoa.nl

Zigeuners Informatie over het lot van zigeuners is niet volop voorhanden op het Internet. Een goede bron kan zijn de Teacher's Guide to the Holocaust van het Florida Center for Instructional Technology, met een beknopte geschiedenis van de zigeuners in de oorlog, alsmede veel verwijzingen. Ook het Simon Wiesenthal Centrum biedt een uitgebreid verhaal.

fcit.coedu.usf.edu/holocaust

motlc.wiesenthal.org

NRC Webpagina's
5 MEI 2000


   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MEI 2000