U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 KUNST & SMAAK
 ABSTRACTE   SMAAK
 
 VOLKSSMAAK
 SMAAK & MENING

SMAAK & OPINIE
Enkele resultaten uit het opinie-onderzoek over kunst en smaak dat de bureaus Inter/View en PQR onder de Nederlandse bevolking hebben gehouden.

Kunst in huis. Dat het kunstwerk bij het interieur moet passen vindt maar 21 procent het belangrijkst; 77 procent meent in de eerste plaats dat het kunstwerk moet aanspreken. Moderne kunst in huis wordt door 27 procent geprefereerd en antiek door 19 procent; 42 procent kiest voor beide.

Beroemdheden Nederlanders zien liever 'gewone' mensen dan beroemdheden op een schilderij. Maar als het dan toch beroemdheden zijn, dan bij voorkeur historische figuren als Jezus Christus of Willem van Oranje.

Eten met kunstenaars Mochten de ondervraagde Nederlanders de keuze hebben, dan zou maar 5 procent met hun favoriete kunstenaar uit eten gaan. Naar het restaurant gaan ze liever met hun favoriete tv- of filmacteur (15 procent), sportman of -vrouw (11 procent), schrijver (11 procent) of een andere beroemdheid (ruim 20 procent). Overigens was de groep die deze vraag met 'geen van allen' beantwoordde, het grootst: 35 procent.

Trouwen met kunstenaars Maar mocht een van hun kinderen met een kunstenaar willen trouwen dan zouden Nederlanders dat in meerderheid (67 procent) aanmoedigen. Ongeveer eenvijfde van de ouders zou het hun kind ontraden. Een nog grotere meerderheid (72 procent) zou het stimuleren als het kind zelf kunstenaar wil worden.

Kleur Vooral als zij een winterjas aanschaffen laten Nederlanders zich bij hun aankopen door hun voorkeur voor een kleur beïnvloeden. Voor 87 procent speelt kleur dan een belangrijke tot zeer belangrijke rol; bij de aankoop van een auto geldt dit voor 55 procent. Ondergoed scoort 48 procent. Met de stelling dat kleur iemands stemming kan beïnvloeden is 40 procent het zeer eens en 42 procent enigszins eens.

Design en stijl Nederlanders willen voor hun smaak betalen. Bij de keuze tussen twee produkten van gelijke kwaliteit is 45 procent altijd of meestal bereid iets meer te betalen voor een speciaal ontwerp dat bij hun smaak past en 45 procent is dat soms. Vooral het uiterlijk van de auto (56 procent) en van de winterjas (85 procent) is voor Nederlanders (zeer) belangrijk.

Vrije tijd Luisteren naar muziek komt in de eerste plaats als vrijetijdsbesteding: 71 procent doet dit vaak en 20 procent soms. Daarna volgen als favoriete vorm van vrijetijdsbesteding respectievelijk lezen van boeken en tuinieren. Aan het zelf scheppen van kunst doen betrekkelijk weinig Nederlanders: 73 procent schildert of tekent zelden of nooit; 72 procent bespeelt (bijna) nooit een muziekinstrument.

Blij en vrolijk Met de stelling: 'ik wil alleen kijken naar kunst die me blij maakt' was 49 procent het eens en 45 procent oneens. Een ruime meerderheid (71 procent) ziet liever een vrolijk schilderij dan een serieus.

NRC Webpagina's
13 maart 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) MAART 1997