Profiel - Kaukasus
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

KAUKASUS
LABYRINT
NOORD
ZUID
ARMENIË
ALFABETTEN
BEROEMDHEDEN
GEORGIË
TALEN
TSJETSJENIË
AZERBAJDZJAN
OLIE EN GAS
NARTEN EPOS
BOEKENOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

BOEKEN


Tussen twee werelden; de Kaukasus in beweging
Maakt deel uit van 'Oost-Europa Verkenningen', een driemaandelijks tijdschrift van het Instituut voor Publiek en Politiek. Biedt nuttige informatie over de Kaukasus: de rol van religie in de vele oorlogen, de betrokkenheid van Westerse oliebedrijven etc. Instituut voor Publiek en Politiek, juli 1999, 19,95 gulden.

War and Peace: the New World Disorder and Caucasia
Bundeling van lezingen van de tweedaagse conferentie 'Etnische conflicten in de Kaukasus: oorzaken en oplossingen' (juni 1997). Aan de orde komen de grote conflicten van de Kaukasus, de historie van het gebied, etnische bevolkingsgroepen en de grote olie-voorraden.
Stichting Onderzoekscentrum Türkestan en Azerbeidzjan (SOTA), Haarlem, 1998, circa 60,00 gulden.

NRC Webpagina's
16 DECEMBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1999