U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    Openbaar ministerie
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Dossier Sorgdrager


Nieuws
Achtergronden
Opinie
Biografieën
Links
Oppositie eist uitleg van Sorgdrager

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 16 FEBR. Minister Sorgdrager (Justitie) moet zich deze week opnieuw in de Tweede Kamer verantwoorden over het door haar beoogde ontslag van de voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen. Oppositiepartijen CDA en GroenLinks hebben hierom gevraagd. Het Tweede-Kamerlid Van de Camp (CDA) meent dat minister Sorgdrager de Tweede Kamer niet naar behoren heeft geïnformeerd.

Sorgdrager schreef de Kamer afgelopen vrijdag dat er ,,thans niet wordt gecommuniceerd over financiële regelingen'' met de hoogste vertegenwoordiger van het openbaar ministerie.

Enkele uren daarvoor stuurde ze echter een brief naar Docters van Leeuwen, waarin ze hem voor de tweede keer uitnodigt om te overleggen over een vrijwillig vertrek, in ruil voor een financiële afvloeiingsregeling.

Van de Camp voelt zich ,,bedrogen'' door de brief van Sorgdrager aan de Tweede Kamer. ,,De minister heeft alle schijn tegen.'' Het Tweede-Kamerlid Rabbae (GroenLinks) spreekt van een ,,rare'' situatie. De woordvoerders van de coalitiepartijen willen zich vooralsnog niet over de kwestie uitlaten.

In de vertrouwelijke brieven aan Docters van Leeuwen nodigt minister Sorgdrager hem uit te overleggen over een ontslagregeling op grond van artikel 99 tweede lid van het Algemeen rijksambtenarenreglement.

In een vanochtend uitgegeven persverklaring ontkent Sorgdrager ,,tot nu toe op enig moment overleg te hebben gevoerd met de heer Docters van Leeuwen'' over deze bepaling. De super-PG is nog altijd ziek. De top van het OM en de minister raakten in conflict, nadat het college van PG's zich achter PG Steenhuis opstelde. Deze raakte in opspraak wegens een betaalde bijbaan.

Artikel 99 wordt gebruikt indien er geen specifieke, verwijtbare grond voor ontslag is aan te geven. De werknemer krijgt een uitkering, die ,,het bevoegd gezag met het oog op de omstandigheden redelijk acht''. De werknemer heeft in ieder geval recht op 70 procent van de normale bezoldiging. In het geval van Docters van Leeuwen (52) betekent dat dat hij tot zijn 65ste wachtgeld ontvangt.

Volgens hoogleraar Arbeidsrecht P. van der Heijden is vaste jurisprudentie dat bij ontslag op basis van genoemd artikel het wachtgeld wordt aangevuld tot 100 procent. Het is volgens hem aannemelijk dat Docters van Leeuwen aanspraak kan maken op immateriële schadevergoeding, een zogeheten gouden handdruk.

Minister Sorgdrager heeft de super-PG tot vanmiddag vier uur de tijd gegeven om te reageren. Docters van Leeuwen zal het aanbod voor een afvloeiingsregeling niet accepteren omdat hij ,,niet op kosten van de belastingbetaler wil gaan rentenieren'', zoals hij zaterdag in een vraaggesprek in deze krant verklaarde.

NRC Webpagina's
16 februari 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)