U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    Openbaar ministerie
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Dossier Sorgdrager


Nieuws
Achtergronden
Opinie
Biografieën
Links
Super-PG slaat aanbod af: Docters wil niet weten van ontslag
Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 12 FEBR. De voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen, is niet bereid vrijwillig ontslag te nemen. Hij heeft een aanbod van minister Sorgdrager (Justitie) om 'eervol' te vertrekken inclusief een financiële genoegdoening afgeslagen.

In een gisteravond uitgegeven verklaring schrijft Docters van Leeuwen weer aan het werk te willen. Twee weken geleden meldde de procureur-generaal zich ziek.

Ook schrijft Docters van Leeuwen te streven naar herstel van de verhoudingen tussen het ministerie van Jusititie en het openbaar ministerie. Hij betreurt het uitlekken van het aanbod van Sorgdrager naar de pers.

De minister zou haar vertrouwen in de procureur-generaal in een vrijdag verzonden brief hebben opgezegd. Sorgdrager zou hem hebben voorgesteld vrijwillig te vertrekken. In dat geval behoudt de 52-jarige Docters van Leeuwen zijn salaris, wordt zijn pensioenpremie bijgepast en krijgt hij een 'gouden handdruk' mee. Volgens ingewijden gaat het om een bedrag van enkele miljoenen.

Docters van Leeuwen moest vóór gisteren op het aanbod van de minister reageren. Bij weigering zal Sorgdrager hem voor ontslag voordragen bij de koningin. De grond voor het ontslag van de super-PG is dan 'onverenigbaarheid van karakters', maar het is de vraag of een rechter dit zal accepteren. CDA-leider De Hoop Scheffer heeft al laten weten een gouden handdruk ,,volstrekt onbegrijpelijk'' te vinden. PvdA, VVD en D66 konden vanochtend nog geen reactie geven.

In zijn verklaring schrijft Docters van Leeuwen ook dat hij vier brieven naar de minister heeft geschreven. Sorgdrager heeft daarvan één brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De super-PG wil dat de andere drie brieven ook openbaar worden, ,,zodat oordeelvorming op basis van alle relevante feiten plaatsheeft''.

Het dreigende ontslag van Docters van Leeuwen vloeit voort uit de affaire rond de omstreden procureur-generaal Steenhuis.

Deze raakte in opspraak, nadat was gebleken dat hij een betaalde bijbaan bij het bureau Bakkenist had. Dit bureau onderzocht de bestuurlijke crisis in Groningen, het ressort van Steenhuis. Naar aanleiding van het rapport stapte korpschef Veenstra enkele weken geleden op.

Het handelen van Steenhuis werd onderzocht door ex-Kamervoorzitter Dolman. Sorgdrager wilde zijn bevindingen echter een uur voordat het rapport naar de Kamer ging, aan Docters van Leeuwen en Steenhuis geven. Steenhuis vond deze tijdspanne te kort en dreigde met een kort geding, waarna een gezagscrisis ontstond.

In het conflict tussen Sorgdrager en Docters van Leeuwen schaart het OM zich niet langer geheel achter de super-PG. Er wordt op gewezen dat het gaat om een ,,rechtpositionele zaak tussen beide partijen''.

NRC Webpagina's
12 februari 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)