U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

 INTRODUCTIE
 TOEGANG TOT VOEDSEL
 VERKLARING VAN ROME
 TRANSGENE
 IRRIGATIE
 ARMSTEN
 AQUACULTUUR
 OVERIGE BERICHTEN
 KAARTEN & GRAFIEKEN
 LINKS

"Verklaring van Rome"

De tekst van de declaratie en het actieplan van de Wereldvoedseltop is al goedgekeurd, zodat de deelnemers zich in hun toespraken en gesprekken kunnen concentreren op de uitwerking. Hieronder enkele passages uit de "Verklaring van Rome over Wereldvoedselveiligheid'.

1. Wij (...) herbevestigen het recht van iedereen om toegang te hebben tot veilig en voedzaam voedsel, in overeenstemming met het recht op voldoende voedsel en het fundamentele recht van iedereen om vrij te zijn van honger.

2. Wij spreken onze politieke wil en onze gezamenlijke en nationale inspanning uit voor het bereiken van voedselveiligheid voor iedereen en voor een voortgaande poging om honger in alle landen uit te roeien, met een direct oog op het terugbrengen van het aantal ondervoede mensen tot de helft van het huidige niveau niet later dan in 2015. (...)

4. Wij herbevestigen dat een vreedzame, stabiele en mogelijkheden scheppende politieke, sociale en economische omgeving de essentiële fundering is die staten in staat zal stellen om voldoende prioriteit te geven aan voedselveiligheid en uitroeiing van armoede. Democratie, bevordering en bescherming van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden, waaronder het recht op ontwikkeling, en de volledige en gelijkwaardige deelname van mannen en vrouwen zijn essentieel om duurzame voedselzekerheid voor iedereen te bereiken.

5. Armoede is een hoofdoorzaak van voedselonzekerheid en duurzame vooruitgang in het uitroeien van armoede is essentieel om toegang tot voedsel te verbeteren. (...) Hervitalisering van plattelandsgebieden moet ook een prioriteit zijn om sociale stabiliteit te vergroten en de buitensporige mate van migratie van platteland naar stad waar veel landen mee worden geconfronteerd, te helpen redresseren. (...)

7. Voedsel moet niet worden gebruikt als een instrument voor politieke en economische druk. (...)

8. (...) We zijn het erover eens dat handel een sleutelelement is om voedselveiligheid te bereiken. Wij spreken af om een handelsbeleid voor voedsel en in het algemeen na te streven dat onze producenten en consumenten zal aanmoedigen om de beschibkare hulpbronnen op een economisch gezonde en duurzame manier te gebruiken.

NRC Webpagina's
9 november 1996

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) NOVEMBER 1996