NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Schijngevecht over belastingplan


De oppositie had geen spijt van haar wegblijven bij een overleg over het belastingplan en minister Zalm (Financiën) vond het toch een goed debat.

Door onze redacteuren
EGBERT KALSE en KEES VAN DER MALEN

DEN HAAG, 9 DEC. De zetels van de oppositie bleven leeg. En regeringspartij VVD had het er knap lastig mee. "Ik mis het CDA", klonk het bijna wanhopig uit de mond van belastingspecialiste Bibi de Vries. "CDA doe mee en steek je kop niet in het zand", riep ze de grootste oppositiepartij op.

Maar het CDA was en bleef demonstratief weg. Net als de rest van de oppositie. "Ik lees vanavond wel het stenografisch verslag. Kan ik de flauwekul meteen overslaan", verklaarde CDA-belastingspecialist Jacob Reitsma vanaf zijn werkkamer.

"Ik heb gisteren overleg gevoerd op het ministerie van Financiën over de moties die wij later willen indienen. Dat was heel nuttig, nuttiger dan deze vertoning", verklaarde Kees Vendrik van GroenLinks in zijn werkvertrek. Ondertussen voerden in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer de regeringspartijen overleg met de bewindslieden van Financiën over de belastingherziening. Voor het eerst in de naoorlogse parlementaire geschiedenis bleef de voltallige opppositie weg. Uit onvrede over de korte tijd die er is om zich voor te bereiden op het uiteindelijke Kamerdebat. Maar minister Zalm vond het desalniettemin een "goede" gedachtewisseling en de inbreng van de regeringsfracties was kwalitatief "van hoog niveau" geweest, zei hij na afloop. En de oppositie: die moest zichzelf maar verantwoorden tegenover zijn kiezers.

Vijf uur spraken de regeringsfracties met minister Zalm en staatssecretaris Vermeend. Met achter de bewindslieden meer ambtenaren dan ze Kamerleden tegenover zich vonden. Formeel was het een informatief overleg, maar feitelijk was het een voorpostengevecht. De regeringspartijen wilden aftasten waar de pijnpunten, de gevoeligheid en de meningsverschillen precies zaten. En de gevoeligheden en de meningsverschillen zaten met name tussen PvdA en VVD. De opvattingen tussen de beide coalitiepartijen bleken groot als het gaat om het eigen huis en de nieuwe heffing op vermogen.

De PvdA wil het huurwaardeforfait, de fiscale bijtelling voor het eigen huis, voor woningen vanaf 1,3 miljoen verzwaren. In het huidige systeem geldt voor deze categorie een maximumbedrag en de PvdA wil dit plafond slechten. PvdA'er Wouter Bos vond onmiddellijk de VVD op zijn weg. Waarom kwam de PvdA steeds met allerlei plannetjes die de huizenbezitter de schrik op het lijf jaagt?, vroeg VVD'er De Vries. Omdat het rechtvaardig is dat mensen die dure huizen bezitten ook een redelijk bedrag aan belasting betalen, antwoordde Bos. Diametraal tegenover elkaar staan beide partijen over de nieuwe heffing op vermogen. De VVD is bevreesd dat deze zogenoemde rendementsheffing in de toekomst wordt verhoogd en vroeg de bewindslieden het heffingspercentage voor lange tijd te fixeren. De PvdA vindt dat mensen met vermogen uit bijvoorbeeld beleggingen te laag worden belast en willen het percentage van de rendementsheffing koppelen aan het rendement op staatsobligaties.

De PvdA wil ook de werkingssfeer van de rendementsheffing vergroten: niet alleen boten maar ook oldtimers, juwelen en antiek zouden belast moeten worden. In strijd met de idee om de heffing eenvoudig te houden, zei Zalm. Opzichtige rijkdom is misschien storend, maar nog geen grond voor een belastingheffing. Anders kun je ook 'Armani-pakken' wel onder de heffing brengen, meende de minister. Bibi de Vries kon niet nalaten daarop het merkje in het pak van collega Bos te inspecteren.

NRC Webpagina's
9 DECEMBER 1999

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad