NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Oppositie boycot debat belastingen

Door onze redacteuren
DEN HAAG, 2 DEC. De voltallige oppositie in de Tweede Kamer boycot volgende week een overleg met de bewindslieden van Financiën over de belastingherziening 2001. Ze zijn verontwaardigd dat de paarse fracties dit overleg gisteren tegen de zin van de oppositie hebben "doorgedrukt".

Het is hoogst ongebruikelijk dat de voltallige oppositie demonstratief wegblijft bij een overleg van de Kamer met bewindslieden. Volgens eerdere afspraken heeft de Kamer eerst nog een schriftelijke ronde en staat het wetgevingsoverleg pas voor half januari op de agenda. Het ministerie van Financiën ziet de ruzie in de Kamer als "een storm in een glas water". Regeringsfracties en oppositie hebben al enige maanden onenigheid over de behandeling van het belastingplan. De oppositie wil meer tijd om zich voor te bereiden; regeringsfracties vrezen dat de oppositie het totale plan wil traineren. De paarse partijen houden strak vast aan de afspraak uit het regeerakkoord dat de belastingherziening per 1 januari 2001 moet ingaan en stellen dat een uitstel van het debat die invoeringsdatum onhaalbaar maakt. CDA'er Reitsma noemt overleg van de Kamer zonder de oppositie "een schijnvertoning". Hij heeft staatssecretaris Vermeend nog afgelopen dinsdag gevraagd de behandeling van het plan niet te forceren. Volgens Reitsma was Vermeend "gevoelig" voor zijn verzoek, maar hebben de paarse partijen gisteren in het Torentje van premier Kok tijdens het wekelijkse coalitieoverleg besloten "om de poot stijf te houden".

Reitsma meent dat de paarse partijen een debat willen omdat zij het onderling oneens zijn over onderdelen van de plannen. "De regeringspartijen zijn vooral bang voor elkaar", aldus de CDA'er. Ook GroenLinks wijt het strakke tijdpad aan onenigheid binnen Paars. "Ze vertrouwen elkaar niet en daarom willen ze een openbaar debat. Dan kunnen ze elkaar daar later op aanspreken", zegt woordvoerder Venrdrik.

Vendrik noemt de status van het debat "belachelijk". "De PvdA vroeg om een informeel overleg, de VVD wilde een inhoudelijk debat. Ik wil me nu goed voor kunnen bereiden op het uiteindelijke debat."

DOSSIER BELASTINGPLAN 2001 via www.nrc.nl/DenHaag

NRC Webpagina's
2 DECEMBER 1999

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad