NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Bijstellen van belastingplan kost 2,5 miljard

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 17 NOV. De wijzigingsvoorstellen die de Tweede Kamer-fracties hebben ingediend op het belastingplan kosten ongeveer 2,5 miljard gulden extra. Het kabinet heeft 5 miljard gulden 'smeergeld' gereserveerd.

De fracties in de Tweede Kamer hebben ongeveer 2500 vragen gesteld bij de Belastingherziening 2001. Uit een eerste berekening van het ministerie van FinanciŽn blijkt dat honorering van alle wensen ongeveer 2,5 miljard gulden zal gaan kosten. In de ministerraad worden de 'verlanglijstjes' vrijdag besproken. Tot nu toe heeft het kabinet zich op het standpunt gesteld dat de Tweede Kamer zelf maar moet aangeven hoe extra wensen kunnen worden gefinancierd.

De Tweede Kamer wil bijna unaniem dat pensioenspaarders de mogelijkheid krijgen om vierduizend gulden per jaar aan premies voor lijfrentepolissen af te trekken.

Minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (FinanciŽn) willen dit alleen toestaan wanneer de belastingbetaler een zogeheten pensioengat heeft en minder pensioen ontvangt dan zeventig procent van het laatstverdiende loon. Deze wens van de Kamer kost ongeveer 1,5 miljard gulden per jaar. Op dit moment bedraagt deze vaste belastingaftrek zesduizend gulden per jaar. De afschaffing is voor Zalm en Vermeend een principieel punt omdat die vooral zou worden gebruikt om de belasting te ontduiken.

Een Kamermeerderheid van regeringspartijen PvdA en D66 en oppositiepartij CDA willen de belastingkorting van 1536 gulden voor mensen met een baan uitbreiden. Alle mensen met een betaalde baan zouden deze korting moeten krijgen, niet alleen de mensen die minstens 50 procent van het minimumloon verdienen. Deze maatregel kost 500 miljoen.

Eind november reageren Zalm en Vermeend op de Kamervragen. Het ministerie van FinanciŽn verwacht dat eind januari het eindoordeel van de Tweede Kamer bekend zal zijn.

NRC Webpagina's
17 NOVEMBER 1999

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad