NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Kamer morrelt aan belastingplan 2001

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 8 NOV. Op hoofdlijnen staat de belastingherziening vast, maar de Tweede Kamer probeert nog de scherpe kantjes van het Belastingplan af te halen.

Iedereen gaat er volgens het kabinet op vooruit door de invoering van het nieuwe belastingstelsel, op 1 januari 2001. Daar zorgt vijf miljard lastenverlichting voor. Toch gaat niet iedereen er evenveel op vooruit, en dus zal de Tweede Kamer donderdag, als de vaste Kamercommissie van FinanciŽn zich over het belastingplan buigt, aan het plan morrelen.

De hoofdlijnen van het belastingplan van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend staan vast. Er komt een boxenstelsel, de belastingtarieven gaan omlaag, de belastingvrije som maakt plaats voor een heffingskorting en het mes gaat in de aftrekposten. De Kamer kan zich donderdag alleen nog vastbijten in details.

Zo is er een brede overeenstemming in de Kamer over de middengroepen. Die gaan er in het huidige plan minder op vooruit dan de lage en de hoge inkomens. Het parlement is het er vrijwel unaniem over eens dat daar iets op gevonden moet worden. Het kabinet heeft daar zelfs al toezeggingen over gedaan.

De Kamer wil ook de aandeelhouders ('aanmerkelijk belang'), die meer dan vijf procent van de aandelen in een onderneming bezitten, ontzien. Ondernemers die aandelen van hun eigen bedrijf in handen hebben en zelfstandigen die hun ondernemingswinst als inkomen moeten boeken zouden namelijk 54,4 procent inkomstenbelasting moeten betalen, terwijl in het nieuwe stelsel de hoogste schijf op 52 procent ligt.

PvdA en D66 steunen het vorige week door VVD-leider Dijkstal geopperde voorstel om daar wat aan te doen.

Zij zullen daar overigens wel 'wisselgeld' voor eisen. Net als alle andere partijen zullen de regeringsfracties donderdag met verlanglijstjes komen. Ieder heeft immers zo zijn wensen, net als de werkgevers- en werknemersorganisaties en andere belangengroepen, zoals banken en verzekeraars. Wat de inkomens betreft, hangt het er vooral van af hoeveel Zalm en Vermeend bovenop de reeds gereserveerde vijf miljard voor het belastingplan willen uittrekken. De meeste Kamerfracties zijn daar, met een begrotingsoverschot in zicht en een nog niet volledig uitgegeven belastingmeevaller in het jaar 2000, niet pessimistisch over.

NRC Webpagina's
8 NOVEMBER 1999

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad