NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Fiscalist Stevens over reparatie nieuw belastingsysteem

'Veegwet breed bekijken'


Bij het 'veegwerk' voor het nieuwe belastingstelsel moet aandacht worden besteed aan 'kwaliteitszorg', meent hoogleraar Stevens.

Door een onzer redacteuren

DEN HAAG, 2 FEBR. Nu het nieuwe belastingstelsel inhoudelijk vastligt, begint het bijvijlen. Door de enorme omvang van het wetsvoorstel en de vele honderden kleine en grote wijzigingen die er de afgelopen weken bij gekomen zijn, is het onvermijdelijk dat het uiteindelijke wetsvoorstel diverse inconsequenties en slordigheidjes bevat. Vaak "punten- en komma's-werk, en foutieve verwijzingen", maar soms ook kleine gaatjes in de wet. Die moeten dicht, om nieuwe belastingontduikingen tegen te gaan en bij eventuele rechtszaken tegen de herziening een afgang voor de rechter te voorkomen. Op het ministerie van Financiën wordt met behulp van een zogenoemde 'veegwet' druk gewerkt aan het aan elkaar knopen van al die losse eindjes. De veegwet zal de komende maanden langzaam groeien. Immers: hoe meer oneffenheden er worden gevonden, des te meer wetsartikelen er zullen worden gewijzigd. Hoogleraar fiscale economie Leo Stevens van de Erasumus Universiteit Rotterdam vindt dat minister Zalm en staatssecretaris Vermeend bij het navlooien van de wet hun blik "best weer wat meer naar buiten mogen richten". Stevens: " Vermeend zou de wet nog eens door een technische commissie van deskundigen moeten laten nakijken. Een commissie van ambtenaren, wetenschappers en adviseurs bijvoorbeeld. Die kunnen hem dan rapport uitbrengen, wat vervolgens aan de veegwet kan worden toegevoegd."

Volgens Stevens wordt zo vermeden dat onvolkomenheden afbreuk zouden doen aan het brede draagvlak voor de wet. "De commissie kan juridische rompslomp achteraf voorkomen. Het kan preventief werken als je met een frisse blik onjuistheden of interpretatieverschillen wegfiltert", aldus Stevens; een kwestie van kwaliteitszorg. Hij noemt het ook "minder gewenst" als Vermeend pas achteraf via vragen en antwoorden over de wet duidelijkheid verschaft over de bedoeling ervan. "Die duidelijkheid zou al in de veegwet moeten zitten, die wordt parlementair getoetst, dat is fraaier."

Stevens wil de inhoud van de wet niet meer ter discussie stellen. "In zo'n commissie moeten geen mensen zitten die de principiële discussie nog eens willen overdoen." De hoogleraar wil de herziening "controleren op de juridische houdbaarheid" en het plan laten verduidelijken. "Wetenschappers en adviseurs kijken met een andere blik naar het plan dan de politiek dat doet. Zij hebben in hun achterhoofd de cliëntèle, en kunnen de praktische toepasbaarheid van het plan beter inschatten dan de staatssecretaris dat kan", aldus Stevens. "De onvoorziene problemen die nog kunnen ontstaan met de wet wil ik zo veel mogelijk uitsluiten. Daarbij hebben vreemde ogen meer dwingende kracht."

Financiën reageert verbaasd op het voorstel van de hoogleraar. "De staatssecretaris heeft een team van ambtenaren en interne en externe juristen met wie hij de veegwet vormgeeft. Een extern rapport lijkt ons overbodig", aldus een woordvoerder van Vermeend.

NRC Webpagina's
2 FEBRUARI 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad