NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICEDossier Belastingplan 2001

Nieuws

Hoofdpunten van het plan

Achtergrond

Kritiek op het plan

Documenten

Links


Economen tegen belastingplan

Door onze redacteur EGBERT KALSE
DEN HAAG, 15 JAN. Zes gerenommeerde hoogleraren in het belastingrecht proberen aan de vooravond van de behandeling van de Belastingherziening 2001 nog één keer een fundamentele discussie over de zogenoemde vermogensrendementsheffing op de agenda te krijgen. Zij sturen daartoe maandag een open brief over dit onderwerp aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën.

De zes hoogleraren, onder wie F. de Kam (Groningen), S. Cnossen (Rotterdam), A. Rijkers (Brabant) en P. Kavelaars (Leiden) stellen in hun brief dat de belasting op het rendement zoals dat door Zalm en Vermeend (Financiën) wordt voorgesteld, in strijd is met het draagkrachtbeginsel. Zij pleiten daarom voor een belasting op de feitelijke winst op het vermogen, in plaats van op een van tevoren vastgesteld fictief rendement.

Zalm en Vermeend hebben in hun plan een heffing van 1,2 procent over het vermogen opgenomen. Zij stellen dat iedereen jaarlijks 4 procent winst kan maken op zijn vermogen en heffen daar 30 procent belasting over.

De zes stellen verder dat de heffing internationaal een buitenbeentje is en in belastingverdragen niet houdbaar zal blijken. Tenslotte menen zij dat de heffing fraudegevoelig is omdat belastingbetalers zullen gaan schuiven met hun rendementen en hun schulden om zo weinig te hoeven afdragen aan de fiscus.

Het zestal is dit weekeinde naarstig op zoek naar steun voor hun voorstel. Dit blijkt uit een uitgebreide lijst met hoogleraren die aan de brief is toegevoegd. De vraag om adhesie voor hun voorstel ligt onder meer op het bureau van SER-kroonlid V. Halberstadt, hoogleraar algemene economie L. Bovenberg, onder-directeur C. van Ewijk van het CPB en professor L. Stevens. Inmiddels hebben ongeveer dertig hoogleraren steun toegezegd, zo zegt initiatiefnemer S. Cnossen. Stevens en zijn collega F. Grapperhaus betitelen het initiatief echter als "volstrekte onzin".

NRC Webpagina's
15 JANUARI 2000

Den Haag

   Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad