Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE
WWW

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten

Deze ervaringsregel beschrijft hoe de productie van een onderneming zich ontwikkelt als aan een gegeven productiefactor successievelijk meer eenheden van een variabele productiefactor worden toegevoegd. Eerst zal de totale productie meer dan evenredig stijgen. Voorbij een zeker punt neemt de productie nog wel toe, maar minder dan evenredig. En ten slotte zal de productie zelfs teruglopen. Zie figuur 1.

Het cijfervoorbeeld in de tabel laat zien dat toe- en afnemende meeropbrengsten ertoe leiden dat de variabele kosten per eenheid product, hier uitsluitend arbeidskosten, eerst dalen en vervolgens stijgen, naarmate de productie-omvang toeneemt. In de tabel wordt ervan uitgegaan dat elke eenheid arbeid de werkgever f 200 kost.

Hoeveelheid arbeid Totale productie in m3 Meeropbrengst in m3 Totale variabele kosten in guldens Variabele kosten per eenheid product in guldens
0 0 - - -
1 0,9 0.9 200 222
2 3,3 2,4 400 121
3 6,8 3,5 600 88
4 10,7 3,9 800 75
5 14,6 3,9 1000 68
6 18 3,4 1200 67
7 20,4 2,4 1400 69
8 21,3 0,9 1600 75
9 20,3 -1,0 1800 88,7

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (31 AUGUSTUS 1996 / web@nrc.nl)