Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE
WWW

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Variabele kosten

Dit zijn kosten die afhangen van de productie-omvang. Bijvoorbeeld de kosten van grondstoffen en verpakking. Op korte termijn vertonen de variabele kosten per eenheid product dankzij de werking van de wet van de toe- of afnemende meeropbrengsten een u-vormig verloop. Zie figuur. Op lange termijn wordt de ontwikkeling van de variabele kosten beïnvloed door het optreden van schaaleffecten. Bij increasing returns to scale vertonen de lange termijn variabele kosten per eenheid een dalend verloop. Zie figuur. Naast de variabele kosten onderscheidt men de vaste kosten.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (31 AUGUSTUS 1996 / web@nrc.nl)