Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Diepte-investeringen

Hierbij gaat het om de aanschaf van kapitaalgoederen die door de toepassing van nieuwe technieken met minder mensen toekunnen. Men spreekt dan ook wel van arbeidsbesparende investeringen. Een diepte-investering vergroot de arbeidsproduktiviteit (de produktie per werknemer per tijdseenheid).

Voorbeeld
In de startsituatie produceerden 4 mensen in een uur met een machine 100 eenheden produkt. Vervolgens komt er naast deze machine een modernere, die in een uur 100 eenheden produceert met 2 mensen. In de startsituatie was de arbeidsproduktiviteit 100 eenheden per uur / 4 mensen = 25 eenheden per mens per uur. Na de diepte-investering 200 eenheden per uur / 6 mensen = 33,3 eenheden per uur.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (3 februari 1996 / web@nrc.nl)