Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Inflatiecorrectie

Loon- en inkomstenbelasting wordt geheven over het nominaal verdiende loon/salaris. In de nominale stijging van het loon/salaris zit een stukje reële loonsverbetering en een stukje prijsstijging. Niet alleen over de reële loonstijging maar ook over dit stukje prijsstijging wordt belasting geheven. Sterker nog: het kan zijn dat men bij ons progressief tarief louter ten gevolge van dit stukje prijsstijging in een hoger tarief terecht komt. Deze sluipende verzwaring van de belastingdruk kan gecorrigeerd worden door het tarief voor dit effect van de inflatie te corrigeren: de inflatiecorrectie. Soms wordt besloten hem - eventueel gedeeltelijk - toe te passen, soms om hem achterwege te laten.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (13 maart 1997 / web@nrc.nl)