NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 


Biologie in Ness-Ziona

Israel werkt aan biologische wapens

Methode

Referenties

Links

Extra uitleg

Zie ook:
Artikelen over de lading
van de 'Bijlmer El Al'

Voorgeschiedenis
In een oplopend conflict met Israel over de mogelijke productie van zenuwgas kwam de Egyptische ambassadeur bij de Verenigde Naties, Mahmoud Riad, in het voorjaar van 1963 met een verrassende mededeling. Hij verklaarde dat Egypte over informatie beschikte waaruit bleek dat het Israelische Weizmann Instituut ‘veel onderzoek deed aan bacteriologische wapens'. De Israelische premier Golda Meir had een paar weken eerder beweerd dat Duitse geleerden Egypte hielpen bij de ontwikkeling van zenuwgas, maar ze kreeg een onaangenaam koekje van eigen deeg. Jaren later is komen vast te staan dat Egypte rond 1963 inderdaad aan de productie van zenuwgas werkte. Maar voor de aantijging aan het adres van Israel is nooit een spoor van bewijs gevonden. Die is altijd als politieke laster afgedaan.

De Egyptische ambassadeur zat er dan ook naast. Niet het ‘Weizmann Institute of Science' in Rehovot werkte aan biologische wapens, maar het een paar kilometer verderop gelegen ‘Israel Institute for Biological Research' in Ness-Ziona. Dat is het instituut dat in oktober vorig jaar in het nieuws kwam als de beoogde afnemer van de grondstof voor het zenuwgas sarin dat aanwezig was in de El Al-Boeing die in oktober 1992 in de Bijlmer verongelukte. Begin jaren zestig werd er hard gewerkt aan ziekteverwekkende virussen en bacteriën die met behulp van muggen, teken en rattenvlooien te verspreiden waren. En aan de ontwikkeling van zenuwgassen.

Ga terug Speurtocht Lees verder


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) 27 FEBRUARI 1999