Profiel - De Wereld in cijfers
NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 

WERELD IN CIJFERS
ONDERWEG HEBBEN WE IETS VERLOREN
EEN KWESTIE VAN GEVOEL
RAPPORTEN
GRAFIEKENOverzicht eerdere
afleveringen Profiel

Politiek


Foto Roel Rozenburg

Frans Andriessen

Wereld...........4
Nederland........6
Opmerkingen......De rijkdom is ongelijk verdeeld

Frans Andriessen is oud-fractievoorzitter van de KVP in de Tweede Kamer, ex-minister van Financiën en voormalig vice-voorzitter van de Europese Commissie.

,,We zijn er deze eeuw niet in geslaagd om een oplossing te vinden voor het vraagstuk van het kolonialisme. In juridische zin is dat vraagstuk opgelost. Formeel zijn er overal soevereine staten. Maar in economische zin is dit probleem absoluut niet dichterbij een oplossing gekomen. De rijkdom in de wereld is nog steeds volstrekt onrechtvaardig verdeeld. Tachtig procent van de welvaart is in handen van twintig procent van de wereldbevolking. Dat is op internationaal niveau het grootste onopgeloste probleem van de twintigste eeuw en een van de grootste opgaven voor de 21ste eeuw. Een dikke onvoldoende dus (4).Als het gaat om Europa, geef ik een dikke voldoende (7). Dan bedoel ik het economische integratieproces. Ik geef ook een ruime voldoende (7) voor de bereidheid om de Europese Unie uit te breiden naar landen in Midden- en Oost- Europa, voor het bewustzijn dat de integratie van Europa niet beperkt kan blijven tot de landen die na de Tweede Wereldoorlog aan de goede kant van het IJzeren Gordijn terecht zijn gekomen. Als het gaat om een antwoord op de bevolkingsproblematiek en migratiestromen, geef ik een onvoldoende (5). Dat is nog altijd het domein van de nationale staten. De noodzaak van samenwerking wordt wel met de mond beleden, maar de bereidheid om dat ook echt te doen, is buitengewoon gering.Dan ga ik naar Nederland. In de twintigste eeuw hebben we van de negentiende eeuw het sociale vraagstuk geërfd. Dat is opgelost. Daarvoor geef ik een dikke voldoende, meer dan dat (8). Maar tegelijkertijd zie je aan het einde van de twintigste eeuw een nieuwe scheiding in de samenleving ontstaan tussen laagproductieve en hoogproductieve arbeid. Ik doel op de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de harde kern van langdurig werklozen. Dat probleem hangt samen met het allochtonenvraagstuk. Dat is ook een sociaal probleem, dat doorwerkt in de hele samenleving. Daar hebben we nog geen oplossing voor (4).''

PETER DE BRUIJN

NRC Webpagina's
23 DECEMBER 1999

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) DECEMBER 1999