U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.


NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Lintjesregen 2001

Onderscheiding per regio

Onderscheiding per regio


6. Zuidoost-Friesland


Heerenveen
Lid ON H.P. van der Wal
  J. Jansma
  M. Hoekstra
 
Ooststellingwerf
Lid ON A. Brans, Oosterwolde
  G.P. Blom, Oosterwolde
  J. Vlasma, vrijwilliger Vereniging Wereldkinderen, regio Arnhem, Donkerbroek
  mw. H.M.J. van Veen, Oosterwolde
 
Opsterland
Lid ON G. Dijkstra, Nij Beets
  J. Bosma, Lippenhuizen
  J. Overwijk, Tijnje
  mw. G. Piersma-de Wagt, o.a. voorzitter van de Ouderensociėteit, Nij Beets
  mw. S. van der Meulen-de Jong, Gorredijk
  R. Vos, Gorredijk
  T.R. Schroor, Beesterzwaag
 
Skarsterlān
Ridder ON C. van Nieuwenhoven, Joure
  mw. P. Hazenberg-Boonstra, Rotstergaast
  S. Kuindersma, Joure
 
Lid ON H. Siebenga, Rottum
  J. Koopmans, Joure
  O. Herder, bestuurslid van de Vereniging In de Vrijloop, Joure
  P. Wiersma, Joure
  P.J.W. Fischer, Joure
  T. Brinksma, Joure
 
Smallingerland
Lid ON K. Dantuma, Drachten
  P. de Boer, Drachten
 
Weststellingwerf
Ridder ON J. Veenstra, Nijeholtpade
  W. Luehof, Wolvega
 
Lid ON K. Hoen, Wolvega
  mw. G. Berger-Bosma, organiste van de Nederlandse Hervormde Kerk te Noordwolde, Wolvega
  mw. G. Gorter-de Ruiter, Wolvega
  P.F.H. Verkooijen, Wolvega
  T.L. Koning, Wolvega.
    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad