U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.


NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES  SERVICE


Lintjesregen 2001

Onderscheiding per regio


4. Noord-Friesland


Achtkarspelen
Ridder ON J. Wolters, Surhuisterveen
 
Ameland
Lid ON J.D. Bakker, directeur van het Verzorgingscentrum De Stelp, Hollum
  mw. A. Bakker-van Dijk, Hollum
 
Boarnsterhim
Lid ON C. Jellema, Reduzum
  H. Postma, diaken/ouderling van de Nederlandse Hervormde Kerk, Dearsum
 
Dantumadeel
lid ON mw. H. Jensma-Soetenga, Damwoude
 
Dongeradeel
Ridder ON H. Iedema, Dokkum
 
Lid ON H. van der Meij, Dokkum
  mw. G.T. Blom-Rehorst, Dokkum
  P. van der GaliŽn, Dokkum
  W. de Boer, Dokkum
 
Het Bildt
Ridder ON mw. G. van Dijk, Sint Annaparochie
 
Kollumerland en Nieuwkruisland
Lid ON J. van der Zee, Kollum
  K. Visser, Kollum
  mw. H. de Vries-Postma, vrijwilligster, Kollumerzwaag
 
Leeuwarden
Ridder ON B. Dekker, voorzitter van de Stichting FRIDO
  drs.ing. M. Geersing
  G.T.E. Mebius, o.a. scheidsrechter K.N.V.B., district Noord, Goutum
  mw. A.W. Tolman-Jensma, Goutum
 
Lid ON C.T. Attema, op grond van de totaliteit van verdiensten op defensie- en andere terreinen
  mw. P. Torenstra
  P. Beers
 
Leeuwarderadeel
Lid ON J. Teitsma, Stiens
  mw. J. Spoelstra-Mook, Stiens
  S. Lap, Oude Leije
 
Littenseradiel
Lid ON mw. A.H. Dijkstra-de Haas van Dorsser, Winsum
 
Schiermonnikoog
Lid ON J. Kooistra
  mw. H.R. Pieperiet-van Bon
 
Terschelling
Lid ON G. van Leunen, Terschelling West
  R.D. Doeksen, vrijwilliger station Terschelling Paal 8 bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
 
Tytsjerksteradiel
Ridder ON J. Jongsma, Burgum
  mw. L.T. Dijkstra-de Vries, Noardburgum
 
Lid ON H. Spijkstra, Suw‚ld
  mw. A. Hoekstra-Holwerda, Gytsjerk
  mw. H.A.M. de Wolff-Meijerink, Burgum.
    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad