NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Clinton

Actueel

Transcriptie van Clintons verhoor voor de Grand Jury (17 aug. 1998). Ook als zip-bestand te downloaden.

Starr Report

Clintons reactie op het Starr Report

Clintons tweede reactie op het Starr Report

Monica Lewinsky

Linda Tripp

Paula Jones

Links

Linda Tripp; Rancuneuze ambtenaar

Door onze correspondent

WASHINGTON, 23 JAN. Linda Tripp, de vrouw die het jongste Clinton-schandaal aan het rollen heeft gebracht, bekleedde geen belangrijke posten in het Witte Huis en het Pentagon. Maar dat wil niet zeggen dat ze opging in de massa van anonieme ambtenaren. Ook voordat ze de aandacht van de onafhankelijke aanklager - en indirect de wereld - op de veronderstelde verhouding tussen president Clinton en een stagiaire vestigde, had ze in kleine kring in Washington al de reputatie verworven dat ze controverses niet uit de weg gaat.

De bandopnames die Tripp (48) heimelijk maakte van haar gesprekken met Monica Lewinsky, die haar beschouwde als een vriendin, spelen een belangrijke rol in de huidige crisis. Maar ze werpen ook de vraag op wat voor persoon het is, die intieme gesprekken met vrienden opneemt en deze vervolgens overhandigt aan een openbare aanklager.

Tripp, gescheiden en moeder van één kind, werkte ook onder George Bush al in het Witte Huis. Ze zou de bron zijn geweest van het nooit bevestigde verhaal dat Bush indertijd een verhouding had met zijn secretaresse. Omdat haar benoeming niet politiek was, bleef ze aan toen Clinton aan de macht kwam. Ze was een van de laatsten die Clintons vriend en juridisch adviseur Vincent Foster nog zag, voor hij zelfmoord pleegde. Voor het Congres en de onafhankelijke aanklager getuigde ze in 1995 over de chaotische situatie die na dat drama in het Witte Huis ontstond.

In 1994 kreeg Tripp een baan in het Pentagon. Ze wist ,,te veel'' over Whitewater, zei ze soms tegen vrienden, en was daarom ,,naar Siberië'' gestuurd. Afgelopen zomer vertelde Tripp aan Newsweek en aan de advocaten van Paula Jones dat een andere medewerkster van het Witte Huis, Kathleen Willey, haar eens verteld had dat ze door president Clinton tegen haar zin was vastgegrepen en betast. Willey wilde daarover niet getuigen, maar per gerechtelijk bevel is ze daar onlangs toch toe gedwongen en ze heeft bevestigd dat Clinton haar heeft lastiggevallen.

Bob Bennett noemde Tripps verhaal over Willey indertijd een ,,berg leugens'', terwijl anonieme medewerkers van het Witte Huis haar tegenover journalisten afschilderden als een roddelaarster. Uit woede daarover zou Tripp zijn begonnen haar gesprekken met Lewinsky op te nemen. Volgens vrienden is ze niet ,,politiek gemotiveerd'' om Clinton in de problemen te brengen.

Toen de twee vrouwen elkaar leerden kennen, hadden ze allebei in het Witte Huis gewerkt. Tussen de twee ontstond een vertrouwensband, en voor zover bekend besprak Monica Lewinsky met Tripp tot in de details persoonlijke zaken, onder meer haar liefdesleven en haar ontmoetingen met de president. Lewinsky zou haar vriendin op sommige dagen tientallen keren hebben opgebeld. Toen ze beide gedagvaard werden om te getuigen voor de advocaten van Paula Jones, bespraken ze samen hun tactiek. Tripp legde die gesprekken vast op de band, eerst op eigen initiatief, vorige week voor Kenneth Starr. Lewinsky, die in een schriftelijk verklaring onder ede verklaard heeft dat ze geen verhouding met Clinton had, kan door die banden van haar vriendin ernstig in verlegenheid worden gebracht.

Lewinsky woont in een appartementje in het Washingtonse Watergate-gebouw, dat zijn naam heeft gegeven aan het schandaal dat in 1974 president Nixon ten val bracht. Tripp woont in een groene voorstad van Washington, in de suburbs waar de vrouwen bij de laatste verkiezingen in zulke groten getale op Clinton hebben gestemd. Beiden staan nu midden in de politieke storm, die nu woedt rond het Witte Huis.

NRC Webpagina's
23 januari 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad