U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
Klik hier
N R C   H A N D E L S B L A D  -  V O O R P A G I N A
NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

 NIEUWSSELECTIE 
 KORT NIEUWS 
 RADIO & TELEVISIE 
 MEDIA 

S c h a k e l s
Ministerie van Onderwijs

Commissie Gelijke Behandeling


Commissie Gelijke Behandeling:

Ongelijk salaris leraren herstellen

Door onze redactie onderwijs
DEN HAAG, 16 JAN. Minister Hermans (Onderwijs) moet de salarissen van leraren die na 1985 zijn gaan werken, gelijktrekken met die van hun collega's die voor 1985 in dienst zijn gekomen.

Dat stelt de Commissie Gelijke Behandeling naar aanleiding van een zaak van een Limburgse docente in het voortgezet onderwijs. Volgens de commissie kost het 150 miljoen gulden om alle salarissen te repareren.

De huidige verschillen in beloning zijn een gevolg van de herstructurering onderwijssalarissen (hos) die in 1985 door toenmalig minister van Onderwijs Deetman is ingevoerd. Daarbij werd afgesproken dat de bezuiniging op de lerarensalarissen niet gold voor docenten die al voor 1985 aan het werk waren. Het gevolg was honderden guldens verschil in nettosalaris tussen de twee groepen docenten. De latere lichting docenten voerde begin jaren negentig actie tegen het hos- akkoord. Uiteindelijk verhoogde toenmalig minister Ritzen de beginsalarissen.

Omdat vooral vrouwen na 1985 voor het onderwijs kozen, zijn vooral zij de dupe van de regeling. Onder de zogenoemde na-hossers zijn tweeënhalf keer zoveel vrouwen als mannen. De Limburgse docente die de zaak voorlegde aan de Commissie Gelijke Behandeling, verdient volgens de commissie tussen 1998 en haar pensioen in 2014 ten minste 230.000 gulden minder dan een collega die al voor 1985 voor de klas stond.

De Commissie Gelijke Behandeling vindt dat onacceptabel en bovendien in strijd met Europese regelgeving. Commissielid J. Dierx noemt het een schending van de Wet Gelijke Behandeling en stelt dat de Limburgse docente en de overige na-hossers - ook de mannen - recht hebben op een salarisverhoging. Dierx: "Juist omdat er significant meer vrouwen dan mannen bij betrokken zijn, is het in strijd met de Europese regelgeving." De commissie wil dat minister Hermans snel specifieke maatregelen neemt om de grote verschillen in beloning weg te werken.

De onderwijsbonden reageren zeer terughoudend op de uitspraak van de commissie. Voorzitter J. Tichelaar van de Algemene Onderwijsbond, die destijds het hos-akkoord overeenkwam met het ministerie, verdedigt dat akkoord. "Het is normaal dat er bij een bezuiniging een sociaal plan wordt opgesteld voor de zittende werknemers", aldus Tichelaar. "Als je hieraan gaat sleutelen, dan is geen enkel sociaal plan meer heilig. Dan kunnen WAO'ers of vutters zeggen: "Vroeger was de regeling beter, daar hebben wij ook recht op."

Een woordvoerder van Hermans zegt dat de minister de uitspraak zal bestuderen. Hermans wijst erop dat in het verleden al enkele maatregelen zijn genomen ter verbetering van de lerarensalarissen.

NRC Webpagina's
16 JANUARI 2001


( a d v e r t e n t i e s )

Klik hier

Klik hier

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad