U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
   B I N N E N L A N D
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

  NIEUWSSELECTIE  
  KORT NIEUWS  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  

S c h a k e l s
Ministerie van Onderwijs

Onderwijsraad


Schoolbesturen steken miljoenen in beleggingen

Door onze redactie onderwijs
ROTTERDAM, 16 FEBR. Zestien van de 320 middelbare scholen van katholieke en protestants-christelijke signatuur hebben hun financiële reserves belegd in aandelen. Daarnaast hebben 54 scholen belegd in de minder risicovolle staatsobligaties. Dit blijkt uit een onderzoek van de EO Radio.

Van de ongeveer 200 miljoen gulden die de scholen in totaal hebben uitstaan, is 50 miljoen gulden belegd in aandelen. De beleggingen in staatsobligaties worden desgevraagd bevestigd door de protestants- christelijke en de openbare-schoolbesturen. "Als schoolorganisatie moet je een financiële reserve hebben en beleggen levert nu eenmaal meer op dan sparen", aldus Grada Huis van de schoolbesturenraad. Het grootste katholieke schoolbestuur, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), zegt voor maximaal 25 procent van zijn belegd vermogen aandelen te kopen.

Ook openbare-schoolbesturen beleggen in obligaties, vertelt B. Wever, 'unitleider vermogensbeheer' van de landelijke schoolbesturenorganisatie VOS/ABB. "Zij hebben maar een klein vermogen, omdat ze pas kort zelfstandig zijn. Ze hebben minder ervaring met beleggen dan bijzondere- schoolbesturen."

OMO in Tilburg (50 scholen), heeft 85 miljoen gulden belegd, waarvan 30 miljoen gulden in aandelen. Maar, zegt OMO, de jaarrekening "voldoet aan de betreffende ministeriële richtlijnen." Het ministerie van Onderwijs heeft een 'controle leidraad' vastgesteld die voorschrijft dat scholen hun reserves "zo veilig als redelijk mogelijk is, mogen beleggen". Toch wijst het OMO erop dat "van de zijde van de minister over het door het OMO gevoerde financiële beleid en de verantwoording daarover nimmer enige opmerking is gemaakt."

Scholen mogen "geen rijksbijdrage voor het onderwijs op een risicovolle wijze beleggen", zegt de woordvoerder van Hermans in een reactie. De vraag is alleen wat de accountants als 'risicovol' beschouwen, want volgens de woordvoerder zijn niet alle soorten aandelen risicodragend.

Voorzitter J. van Putten van de directie van de Stichting Meridiaan College in Amersfoort zei tegen de EO bewust te hebben gekozen voor risicovolle beleggingen.

In de Tweede Kamer hebben Dijksma (PvdA), Lambrechts (D66) en Rabbae (GroenLinks) hun verbazing over de risicovolle beleggingen uitgesproken. Lambrechts heeft vragen gesteld aan minister Hermans (Onderwijs): "We zouden toch hebben moeten leren van de Ceteco-affaire."

NRC Webpagina's
16 FEBRUARI 2000


( a d v e r t e n t i e s )

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)