U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    V O O R P A G I N A  
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 

  NIEUWSSELECTIE  
  KORTE BERICHTEN  
  RADIO & TELEVISIE  
  MEDIA  
S c h a k e l s


Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

Wiskunde voor alfa's VWO grootste vak

Door onze redacteur WUBBY LUYENDIJK
ZOETERMEER, 23 APRIL. Alfa's op het VWO krijgen vanaf 1998 geen twee keer, maar vier keer zoveel verplichte uren wiskunde als nu. Ook moeten ze centraal schriftelijk eindexamen afleggen in wiskunde, bovenop de schoolonderzoeken waartoe reeds besloten was.

Daarmee wordt wiskunde het omvangrijkste verplichte examenvak in het nieuwe lesprogramma dat in augustus 1998 in de bovenbouw van het VWO wordt ingevoerd.

Nu krijgen alfa-leerlingen twee drie lesuren wiskunde per week, tot klas vier. Daarna wordt wiskunde een keuzevak. In de nieuwste plannen volgen alle alfa's drie tot vier lesuren wiskunde per week in de vierde, vijfde èn zesde klas. Deze verzwaring van het eindexamen VWO staat in een wijziging van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) op haar wetsvoorstel waarin de onderwijsvernieuwing van de hoogste klassen VWO is vervat. De uitbreiding met meer wiskunde leidt er toe dat alle VWO'ers ten minste een tiende van hun onderwijstijd moeten besteden aan wiskunde.

Opvallend gevolg van de verzwaring is dat alfa's die een taal, rechten, geschiedenis, theologie, klassieken of filosofie willen gaan studeren meer tijd moeten steken in wiskunde (560 'klokuren' in drie jaar) dan gamma's die van plan zijn economie te studeren (520 klokuren in drie jaar). Ander opmerkelijk gevolg is dat alfa's op het gymnasium de tweede klassieke taal of een moderne taal moeten opgeven om ruimte te maken voor wiskunde.

In haar toelichting aan de Tweede Kamer erkent Netelenbos dat de keuze voor vier keer zoveel wiskunde riskant is. Aan de verzwaring kleeft het nadeel dat ,,sommige leerlingen die wellicht geschikt zijn voor kunstgeschiedenis niet meer een VWO-diploma kunnen halen''. Daarom houdt Netelenbos haar oorspronkelijke plan van twee keer zoveel wiskunde open als alternatief. De Tweede Kamer zal de nieuwe examenplannen op 12 mei behandelen. De Onderwijsraad heeft de staatssecretaris geadviseerd af te zien van de verzwaring.

In de vernieuwde bovenbouw van het VWO komen met ingang van 1 augustus 1998 de vrije vakkenpakketten te vervallen en moeten vierdeklassers kiezen uit vier vast omschreven profielen. Doel is VWO'ers beter voorbereid aan een universitaire studie te laten beginnen. Het gaat om het alfa-profiel 'cultuur en maatschappij', het gamma-profiel 'economie en maatschappij', het beta-profiel 'natuur en gezondheid', en 'natuur en techniek' voor de harde beta's. Netelenbos kwam tot haar beslissing op suggestie van de VVD en Tweede-Kamerlid S. Dijksma (PvdA), zo schrijft ze. De laatste vreest dat het 'makkelijke' alfaprofiel cultuur en maatschappij uitgroeit tot ,,een moderne variant van het pretpakket''. In de ogen van de Onderwijsraad is het oorspronkelijke plan om alfa's te verplichten tot twee keer zoveel wiskunde als nu het geval is, ,,zwaar genoeg''. Ook de vereniging van schoolleiders VVO, schooldekanen en het Freudenthal Instituut, voortrekker van het wiskunde-onderzoek in Nederland, verwijten de staatssecretaris dat ze ,,doorschiet met vier keer zoveel uren wiskunde voor alfa's''. Het plan doet geen recht aan de alfa's zonder wiskundeknobbel, vinden ze, miskent andere kwaliteiten dan exacte aanleg, en zal meisjes en (allochtone) leerlingen met een onderwijsachterstand er mogelijk van weerhouden VWO te doen.

Schoolleider Ans Buys van het Sint-Janslyceum in Den Bosch: ,,Ik begrijp werkelijk niet wat de PvdA bezielt. Uitgerekend de partij die de mond vol heeft van meer kansen voor meisjes en meer vrouwen op hoge posten. Het zijn nog steeds vooral meisjes die wiskunde laten vallen.'' En een andere criticaster, schooldekaan E. Clarenbeek van scholengemeenschap Soeringshoek in Schiedam: ,,Ik vind wiskunde een prachtvak, want ik geef het zelf. Maar de staatssecretaris heeft een verknipt idee van het begrip talent. Alsof alleen leerlingen met wiskundig inzicht talent hebben. En alsof je voor iedere studie zoveel wiskunde nodig hebt.'' Zoveel verplichte wiskunde voor alfa's zal, waarschuwt Clarenbeek die 33 jaar docent is, theologen in de dop en aankomend theaterstudenten zonder wiskundeknobbel het VWO uitjagen en daarmee van de universiteit weghouden. ,,Want behalve meer wiskunde worden in de plannen de exameneisen ook aangescherpt. Met een onvoldoende voor wiskunde kun je straks nog maar heel moeilijk slagen.''

Van de huidige VWO-leerlingen kiest op dit moment tien procent een vakkenpakket zonder wiskunde, zo blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Daarnaast scoort nog eens tien procent van de leerlingen die wel wiskunde kiest, een onvoldoende voor wiskunde op de eindlijst. En onderzoek van Mesoconsult onder 517 VWO-scholieren uit Utrecht en omgeving wijst uit dat slechts 35,3 procent van de scholieren die een alfaprofiel zou kiezen zoveel wiskunde ook daadwerkelijk nodig heeft voor de vervolgstudie.

NRC Webpagina's
23 APRIL 1997Domicilie Cover

Domicilie,
voor wie zich vestigt in het buitenland.

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)