U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Overzicht eerdere
afleveringen


 VERGADEREN
 PER VIDEO
 TARIEVEN EN TIJDEN
 WANDELGANGEN
 VOORZITTERS
 TIPS EN TRUCS
 BOEKEN
 TRAININGEN
 NOTULEREN
 STENOGRAFIE
 CIJFERS EN GRAFIEKEN

Voorzitters

Naam: E.H. van Tuyll Serooskerken (57)
Voorzitter van Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden
Beroep: Dijkgraaf

,,Ik vergader elke dag wel een keer. Met het dagelijks bestuur komen we elke twee weken bijeen, met het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering, eenmaal per anderhalve maand. Maar dagelijks heb ik uit hoofde van mijn functie wel een overleg.

Voorzitten is niet iets wat je op school hebt geleerd. Maar je moet dat vak wel professioneel bedrijven en de processen eromheen goed kennen. Ik haat het als mensen die in een vergadering komen, de stukken niet blijken te hebben gelezen. Als het mijzelf een enkele keer overkomt, zeg ik vooraf: tot mijn spijt, enzovoorts, en in alle bescheidenheid zit ik vandaag deze vergadering voor.

Ik zeg niet dat je als voorzitter alles en détail hoeft te weten, maar toch wel de hoofdlijnen. In zo'n organisatie als de onze, waar tegengestelde belangen aan de orde zijn, moet je ervoor zorgen dat een goed voorstel niet stukloopt op de pikorde in een vergadering, dat het niet sneuvelt door een gebrek aan goede verdediging.

Bij tegenstellingen in het dagelijks bestuur, hanteer ik nogal eens het middel van de schorsing. Buiten de formele vergadering om kun je mensen laten bekijken op welke manier ze het toch eens kunnen worden. Meerderheidsbesluiten vind ik niet echt goed, vooral niet voor de uitvoering van dat besluit.

Ik denk wel dat wij in Nederland de neiging hebben meer te praten dan nuttig is. Ik reken wel eens voor wat zo'n vergadering kost. Reken voor een 'goedkope' ambtenaar maar rustig 450 gulden per dag. Zo hoop ik mensen in een vergadering bewust te maken waarmee ze bezig zijn.''

Hamer

Tweede Kamer
Het kabinet schonk een nieuwe hamer aan de voorzitter van de Tweede Kamer bij de opening van het nieuwe gebouw op 28 april 1992.
,,Een nieuwe Kamer kan niet zonder een nieuwe hamer'', dichtte minister Alders bij de aanbieding van het voorwerp. De hamer is ontworpen door Bruno Ninaber van Eyben, die eerder onder meer de Nederlandse munten met de beeltenis van koningin Beatrix ontwierp. De hamer is gemaakt van roestvrij staal met een rand van zwart kunststof.


Naam: A.L.E.C. van der Stoel (42)
Voorzitter van: Toplink, bemiddelings- organisatie voor vrouwen, Den Haag
Beroep: Tweede-Kamerlid

,,Het besturen van een kleine organisatie als Toplink is niet te vergelijken met het vergaderen in de Tweede Kamer. In de Kamer kan een vergadering de hele dag duren, omdat er politiek wordt bedreven. Iedere partij wil nu eenmaal, vaak omstandig, uitleggen wat haar standpunt is. De vergaderingen van Toplink duren anderhalf à twee uur. Dan moet het gepiept zijn. Het werk zit hem vooral in de voorbereiding.

Voorbespreken kan helpen, daarom bel ik soms een ander bestuurslid vooraf. Het is goed om te weten welke vragen je kunt verwachten, zodat de directie die bij onze vergaderingen zit, zich kan voorbereiden. Als je met onverwachte vragen komt, waarop geen antwoord te geven valt, kan dat tot irritatie leiden. Ik houd van korte, heldere agendastukken. Aan die eindeloos lange vellen papier heb ik een broertje dood. En de stukken moeten er veertien dagen voor een vergadering zijn. Zodat iedereen voldoende tijd heeft om ze te lezen. Wij stemmen nooit. Op een gegeven moment zeg ik, als ik voldoende consensus proef: 'zullen we het zo maar doen?'

Dat kan ook makkelijk omdat we allemaal hetzelfde nastreven: een betere positie voor de vrouw in bestuurlijke organisaties. Onze core-business zijn de bemiddelingen. Ik ben voor concrete doelstellingen op dat terrein, zodat we aan het einde van het jaar kunnen vragen: wat zijn onze resultaten? Mijn ervaring is dat vrouwen punctueler zijn, meer gewend zijn om op tijd te vergaderen. Ze gaan effectiever met de vergadertijd om. Hup, klaar, de kroeg in.''


Naam: J. Bossink (53)
Voorzitter van: voetbalclub Sparta, Rotterdam
Beroep: directeur ING-bank Rotterdam

,,Wij vergaderen in principe eenmaal per veertien dagen. De ene keer is dat een werkbespreking, gewoonlijk 's avonds als ons tweede elftal thuisspeelt. De andere keer is het een formele bestuursvergadering waarin we de besluiten nemen. Die houden we op zondagochtend, voor de wedstrijd van het eerste. Zondag hebben we vergaderd over het nieuwe stadion dat we laten bouwen, dat is nu actueel.

Wij zijn met zijn vijven en zo'n klein gezelschap vind ik prettig. Dat helpt om snel tot besluiten te komen. Ik geloof niet dat het met twaalf mensen beter zou gaan. Onze vergaderingen duren anderhalf à twee uur, misschien een enkele keer drie uur. Volgens mij heeft het geen zin langer te vergaderen. Zo kun je twee of drie onderwerpen goed afronden. Dat is beter dan twaalf onderwerpen bespreken en nergens een besluit over te nemen. Dit bestuurswerk doen we in onze vrije tijd. Maar we hebben allemaal een fax en zo kunnen we toch tussen de bedrijven door veel met elkaar overleggen.

Ik ben pas twee weken voorzitter, dus ik moet nog veel ervaren. Ik hoor van andere voorzitters van betaald-voetbalclubs dat het voorzitterschap heel veel tijd kost. De meeste tijd zit niet in het vergaderen, maar in het bezoeken van voetbalwedstrijden, het representeren van de club, in informeel overleg. Maar je moet als bestuur niet alles willen doen. De uitvoering van het beleid moet je aan de organisatie overlaten, de mensen die bij Sparta in dienst zijn. Een kwestie van een duidelijke taakafbakening.''

NRC Webpagina's
30 oktober 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1997