NIEUWS | TEGENSPRAAK | SUPPLEMENT | AGENDA | ARCHIEF | ADVERTENTIES | SERVICE 
Overzicht eerdere
afleveringen


 TWEEDE KAMER
 STELLINGEN
 TWEEDE-KAMERLEDEN
 DISCUSSIE

Verkiezingssite

De Tweede Kamer is, behalve forum voor debat, de laatste jaren ook onderwerp van debat. ,,Het parlement is aan versterking toe'', betoogde voormalig PvdA-voorzitter Rottenberg begin dit jaar in de Den Uyl-lezing. Hij vindt dat speciaal voor de olksvertegenwoordiging een "kenniscentrum' met ervaren onderzoekers moet worden opgericht.

PvdA-fractievoorzitter Wallage kwam vorig jaar met een voorstel de Tweede Kamer kleiner en daadkrachtiger te maken. Ministers moeten "sidderen' als zij naar de Kamer worden geroepen, opperde hij. Affaires als technolease vestigden de aandacht op de capaciteit van de Kamer om zelf onder zoek te doen - of op het gebrek daaraan. Rellen rondom procureur-generaal Docters van Leeu wen en het Securitel-arrest riepen vragen op over het lef van de Kamer om falende ministers weg te sturen. Het dualisme, dat vier jaar geleden nog door VVD-leider Bolkestein werd gepredikt, is verworden tot ,,de excuuscultuur van paars'', zo meent bijvoorbeeld SP-fractievoorzitter Marijnissen.

Al langer staat de herkomst van Kamerleden ter discussie. Nederland heet een democratie van leraren te zijn. Ondernemers en arbeiders zitten nauwelijks in het parlement. En dan is er nog het veelzeggende beeld van de Haagse "kaasstolp', waaronder de politici meer met zichzelf zouden bezig zijn dan met de problemen in het land. Kortom: slaagt de Tweede Kamer er in haar drie hoofdtaken - volksvertegenwoordiger, medewetgever en controleur - te vervullen?

Het zijn kwesties als deze die verslaggevers van NRC Handelsblad aan de leden van de Tweede Kamer hebben voorgelegd. Dat is gebeurd in de vorm van een reeks stellingen. De Ka merleden konden daarop reageren met "eens', "oneens' of "geen mening'. Hun toelichting, motiatie en praktijkervaringen konden in vraaggesprekken uitvoerig aan bod komen. De lengte van deze gesprekken varieerde van een half uur tot twee uur. Van de 150 parlementariërs hebben 136 aan dit journalistieke onderzoek meegewerkt. De antwoorden van de Kamerleden zijn zoveel mogelijk letterlijk weergegeven. De reacties op de stellingen zijn ook verwerkt in diagrammen. De teneur van de antwoorden is samengevat. Een veel uitgebreidere selectie van citaten van Kamerleden is te vinden op Internet.

De fractieleden van D66 laten aantekenen dat zij zich niet hebben willen uitspreken in termen van eens of oneens. ,Je kunt op veel van de stellingen geen "digitaal' antwoord geven'', aldus fractievoorzitter De Graaf. ,,Ik heb er wel een mening over, maar die kan ik niet samenvatten in eens of oneens.''

De antwoorden van de D66-fractieleden zijn derhalve niet meegerekend in de diagrammen. In de selectie van citaten zijn wel D66'ers te vinden. Twee leden van de fractie van de CD hebben de vragen gezamenlijk beantwoord op de kamer van fractievoorzitter Janmaat. Het derde fractielid, Schuurman, was daarbij afwezig maar liet het beantwoorden over aan de fractievoorzitter, die tevens haar echtgenoot is. Haar antwoorden zijn wel meegenomen in de diagrammen, maar niet in de citaten.

De 136 vraaggesprekken met Tweede-Kamerleden leveren opmerkelijke inkijkjes op in het leven van de Nederlandse parlementariër. Over de faciliteiten bijvoorbeeld: ,,Voor de hele fractie hebben we maar één fax.'' (Assen, CDA). Over de ambities: ,,Staatssecretaris voor Economische Zaken, en dan internationaal, of Defensie of Buitenlandse Zaken - dat is toch mooi.'' (Blaauw, VVD). Over de relatie met de televisie: ,,Je moet in de formule van een programma passen en je moet zeggen wat ze willen horen.'' (Van der Heijden, CDA).

Waar het parlement doorgaans in fracties wordt opgedeeld, bestaat het in werkelijk heid uit 150 kleine zelfstandigen. Zelfstandigen met elk hun eigen opvattingen en hun eigen stijl, die soms overeenkomen met die van de fractiegenoten. En soms ook helemaal niet.

Deze digitale versie van de Profielbijlage biedt de lezer alle uitspraken van Tweede-Kamerleden. Lezers kunnen per kamerlid of per stelling opzoeken hoe de meningen zijn. Ook kan er gereageerd worden op de stellingen en op de uitspraken van de Kamerleden.

NRC Webpagina's
9 april 1998

   Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) APRIL 1998