U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 POLITIE
 EEUWIGE STRIJD
 WIJKAGENT
 VERGRIJZING
 POLITIESCHOOL
 RECHERCHESCHOOL
 RANGEN
 UITRUSTING
 KLACHTEN
 VEILIGHEIDSGEVOEL
 POLITIERADIO
 OPLEIDINGEN
 TIJDSCHRIFTEN


  CIJFERS EN GRAFIEKEN
  LINKS

OPLEIDINGEN
De opleiding tot politieagent en -surveillant wordt gegeven aan de vier Politie Opleidings Centra (POC's) in Nederland. Zij zijn gevestigd in Lochem ('De Cloese'), Amsterdam ('Noord-Holland'), Leusden ('De Boskamp') en Heerlen ('Zuid-Nederland').

Aankomende agenten volgen een opleiding van achttien maanden, aankomende surveillanten van negen maanden, in beide gevallen inclusief een stage. Vrijwilligers van de politie volgen een avondopleiding van minimaal twaalf maanden.

Aankomende surveillanten en vrijwilligers hebben minimaal een VBO-B diploma nodig, agenten een VBO-C, Mavo-C of Mavo-D diploma. Vrijwilligers moeten ten minste 18 jaar zijn, surveillanten en agenten respectievelijk 16 en 17 op het moment van sollicitatie.

Er zijn geen studiebeurzen, maar studenten van 25 jaar en ouder ontvangen een salaris. Wie jonger is dan 25 jaar krijgt een maandgeld van 890 gulden (surveillant) of 955 gulden (agent). Wie de opleiding wil volgen, kan solliciteren bij een van de 25 regionale politiekorpsen.

De selectie is in handen van het Landelijk Selectie en Opleidings Centrum Politie (LSCP), dat een advies uitbrengt over de geschiktheid.

Politieofficier De opleiding tot politieofficier wordt gegeven aan de Nederlandse Politie Academie (NPA) in Apeldoorn. De vierjarige opleiding bestaat uit een theorieblok en een praktische stage. Vakgebieden als strafrecht, politiekunde, psychologie en beleids- en bestuursrecht komen aan de orde. Kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma op VWO-niveau en ten minste 18 jaar zijn. Ook personen met een diploma van een POC kunnen, na een aantal jaren werkervaring, door hun korps worden voorgedragen voor de opleiding aan de NPA en een verkort programma volgen.

Studenten aan de NPA die jonger dan 25 jaar zijn, ontvangen een maandgeld van 955 gulden. Wie de opleiding wil volgen, kan solliciteren bij een van de regionale politiekorpsen. Ook in dit geval is de selectie in handen van het LSCP.

Specialisatie Wie zich na een van de opleidingen wil specialiseren, kan nog cursussen volgen voor bijvoorbeeld de bereden politie en de verkeerspolitie. Ook kan hij/zij cursussen volgen op de rechercheschool of aan het Politie-instituut Openbare Orde en Veiligheid, waar ME'ers en bijvoorbeeld arrestatieteams een aanvullende opleiding krijgen.

Voor informatie over de politieopleidingen en specialisatiecursussen: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP), gebouw De Wijert, Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn, : (055) 5 33 09 03, fax (055) 5 42 81 01.

De regionale politiekorpsen hebben een afdeling voorlichting en/of werving, selectie en opleiding en kunnen eveneens informatie geven over het politievak.

NRC Webpagina's
16 oktober 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) OKTOBER 1997