U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
     
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE Overzicht eerdere
afleveringen


 AARDGAS
 BATEN
 ZAKKEN
 BASBOOR
BOREN NAAR GAS
Bij het boren naar gas wordt - om de vervuiling van grondwater te voorkomen - tot een diepte van 30 meter eerst een stalen buis de grond ingeheid, de conductor (1). Om het bovenste deel van de buis wordt een betonnen putkelder (2) gebouwd en daarboven de boortoren. Aan de bovenkant van de putkelder zit een draaiende stalen schijf (3) die ervoor zorgt dat de boorkop (4) wordt aangedreven. Onder de conductor zit de boorstang (5), die kan worden verlengd met pijpen. Door de holle boorstang wordt continu vloeistof gepompt, die zorgt voor koeling van de boorkop en die het vermalen gesteente naar de oppervlakte brengt (zie pijlen). Deze spoeling voorkomt ook dat gas door het boorgat naar de oppervlakte ontsnapt. Het boren gaat in het begin snel, tot zestig meter per uur, maar in dieper gelegen, hardere aardlagen kan het tempo dalen tot soms maar twintig centimeter per uur. Een boring duurt vier tot acht weken. De aangeboorde aardlagen en het boorgruis bevatten aanwijzingen over de aanwezigheid van gas. Soms kan er recht naar beneden worden geboord, maar meestal, zoals in natuurgebieden of onder woonwijken, wordt schuin geboord.

GEOLOGIE
De oorsprong van aardgas gaat terug tot de geologische periode Carboon (360-286 miljoen v.C.). In dit tijdvak ontstaan moerassen waaruit vervolgens steenkool voortkomt, het moedergesteente van aardgas. Onder de Nederlandse bodem ligt, diep verscholen, een dikke laag kolen. Door breuken in de aardkost en verzakkingen komen de kolen steeds dieper te liggen. Onder invloed van hoge druk en aardwarmte gaat de steenkool vergassen. In het tijdvak Perm (286-248 miljoen v.C.) vormt zich onder het Groningse Slochteren de grootste gasbel van West-Europa. Het aardgas zit verstopt in miljoenen kleine gangetjes in het Rotliegendes, zandsteenlagen. Daarboven zit een zoutlaag, Zechtstein, die niets doorlaat en dus ook het gas in de gangetjes vasthoudt. Behalve 'Slochteren' ontstaan zo ook velden in Noord-Drenthe en Noord-Friesland en de meeste velden onder de Noordzee. In de periode Trias (248-213 miljoen v.C.) ontwikkelt het Bontzandsteen zich tot een potentieel reservoir voor aardgas. Onder meer voor de kust van Zuid-Holland ontstaan velden. Jura (213-144 miljoen v.C.) is vooral belangrijk voor het ontstaan van aardolie in de Noordzee. Door breukvorming in de aardkorst in de Noordzee ontstaan gedurende het Krijt (144-66 miljoen v.C) gesteenten die zich tot reservoir voor aardgas kunnen ontwikkelen. Rondom Den Haag en in Friesland ontstaat gas in samenhang met aardolie ('geassocieerd' gas of 'nat' gas).

Boren...

Gasboren

NRC Webpagina's
30 JANUARI 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JANUARI 1997