U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    Openbaar ministerie
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Dossier Sorgdrager


Nieuws
Achtergronden
Opinie
Biografieën
Links


Nieuwe informatie over bijbaan PG
Positie Steenhuis onder zware druk

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 16 JAN. De positie van procureur-generaal D. Steenhuis is zwaar onder druk komen te staan, nu blijkt dat hij ook banden heeft met bedrijven die zijn gespecialiseerd in automatisering.

Steenhuis is verantwoordelijk binnen het openbaar ministerie voor automatisering. Hij blijkt ambtelijk betrokken bij grote informatiseringsopdrachten onder meer aan het bureau Bakkenist en dochterondernemingen zoals ConsultData. Steenhuis heeft sinds 1 september 1996 echter ook een betaalde bijbaan bij Bakkenist.

De positie van Steenhuis raakte gisteren in een spoeddebat in de Tweede Kamer al in het geding. Minister Sorgdrager (Justitie) reageerde furieus op het betaald adviseurschap bij bureau Bakkenist. ,,Ik wist niet wat ik hoorde, de oren vielen van mijn hoofd. Ik neem dit buitengewoon hoog op.'' Het bureau heeft onderzoek gedaan naar de verstoorde bestuurlijke verhoudingen in Groningen. De vernietigende conclusies leidden vorige week tot het vertrek van korpschef J. Veenstra. Ministers en Kamerleden wisten op het moment van het debat nog niet van Steenhuis' banden met de commerciële informatiseringswereld.

In de Tweede Kamer wordt gesuggereerd dat Steenhuis moet aftreden mocht hij te veel betrokken zijn geweest bij de verstrekking van opdrachten voor informatisering. Tweede-Kamerlid Scheltema (D66): ,,Dan zou er van belangen verstrengeling sprake zijn en staat zijn positie automatisch ter discussie''. Koekkoek (CDA): ,,Het lijkt niet langer op sprake van schijn van belangenverstrengeling, maar van belangenverstrengeling zèlf. Dan is zijn positie automatisch in het geding''. Het Tweede-Kamerlid Van Heemst (PvdA) acht de positie van Steenhuis nog niet onhoudbaar, ,,maar het is wel windkracht 9''.

De harde woorden van Sorgdrager over de bijbaan hebben de positie van Steenhuis aangetast. Een voormalig minister wijt deze woorden aan ,,puur lijfsbehoud'' van de bewindsvrouw. ,,Ze heeft gedacht: hij of ik. Het zijn gewoon twee drenkelingen.'' Haar uitspraken kunnen Sorgdrager nog wel eens opbreken, meent de ex-minister. ,,Stel, uit het onderzoek van Dolman blijkt dat de procureur-generaal zijn nevenfunctie heeft gemeld, en dat het departement ervan wist. Dan valt Steenhuis niet zoveel te verwijten en is de minister nog niet jarig.''

Steenhuis is sinds begin vorig jaar in het college van procureurs-generaal verantwoordelijk voor de informatisering van het openbaar ministerie. Hij neemt daarbij de beslissingen over aanbestedingen. Eind 1995 gunde Steenhuis Bakkenist een opdracht in de automatiseringssfeer.

Steenhuis schakelde het bureau Bakkenist in voor het fraude-informatiesysteem Luvis. Hij was toen nog geen betaald adviseur van het bedrijf.

Minister Sorgdrager zei gisteren in de Tweede Kamer dat het bureau Bakkenist nooit de opdracht had mogen krijgen voor onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen in Groningen. ,,Ik vind het niet acceptabel dat een bureau waarmee iemand van het openbaar ministerie een relatie heeft, een onderzoek doet in een gebied waar dezelfde functionaris ook maar enigszins mee te maken heeft.''

Bakkenist blijkt bij meer Justitie-projecten te zijn betrokken. Voor het automatiseringssysteem Compas, waar het openbaar ministerie sinds 1988 mee werkt, wordt voor het onderhoud en beheer bij diverse arrondissementen regelmatig het bedrijf ConsultData ingeschakeld, zo bevestigt een woordvoerder van het college van procureurs-generaal. ConsultData is een dochterbedrijf van Bakkenist.

Steenhuis is ook verantwoordelijk voor de aanbestedingen van diverse projecten bij de arrondissementen. Steenhuis heeft hierover volgens de woordvoerder veel contact met Bakkenist-partner R. de Vries om over de automatisering bij het OM te praten. De Vries is voormalig procureur-generaal in Amsterdam.

Voordat het openbaar ministerie zelf over automateringsprojecten kon beslissen en Steenhuis in het college van procureurs-generaal informatisering in zijn portefeuille kreeg, was het ministerie van Justitie hiervoor verantwoordelijk. Maar ook toen was Steenhuis volgens de woordvoerder regelmatig bij automatiseringsvraagstukken betrokken.

In het debat gisteren in de Tweede Kamer uitten alle fracties ook kritiek op burgemeester Ouwerkerk van Groningen. Hij heeft volgens hen onvoldoende opgetreden bij de rellen in de Oosterparkbuurt.

NRC Webpagina's
23 januari 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)