U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Multiculturele Samenleving

Artikel Paul Scheffer

Reacties

Politieke discussie

Discussie

Links

Normen te vaag om zich aan over te geven

Nationalisme is geen oplossing voor een doorgeschoten ik-samenleving. Het leidt tot protectionisme, betoogt Mercita Coronel.

Paul Scheffer is voor het verplicht Nederlands spreken op het schoolplein, als men goed leest ook voor het afschaffen van islamitische scholen omdat die segregatie kunnen veroorzaken, voor het verbieden van het dragen van hoofddoeken in een openbare functie en als het even kan moet de thuissituatie ook veranderd worden want ,,in de gezinscultuur kan een aanmerkelijke afstand worden vastgesteld tussen de gangbare omgangsvormen in Nederland en het normbesef binnen de Islamitische gemeenschappen''.

Aan welke Nederlandse gezinscultuur refereert Scheffer hier? Aan die van de tweeverdieners, waar de kinderen om 08.00 gedumpt worden om ze pas weer om 18.00 uur op te halen om hun vervolgens op porseleinen borden een McDonald's-maaltijd te serveren (ik geef toe, het is wat gechargeerd), aan de met computers afgekochte kinderen van zich schuldig voelende ouders of aan die van bejaarden die vergeten worden in verpleegtehuizen?

Heeft hij wel eens een Surinaams, Marokkaans, of Turks gezin in bedrijf gezien? Over ‘gezellig' gesproken, maar door dit te zeggen wordt men subiet tot de ‘welzijnsmafia' gerekend die de ogen sluit voor de vele problemen die er zijn. Natuurlijk zijn die er, maar deze kant is er ook. Scheffer gaat zelfs zo ver door te zeggen dat in het openbare leven geen plaats behoort te zijn voor ,,stromingen die de scheiding van staat en kerk propageren of de gelijke rechten van vrouwen willen opheffen''.

Zeker, hij vermeldt dat er verschillende stromingen in de islam bestaan, maar feitelijk drukt hij in subliminale zinnen een fundamentalistisch stempel op de Nederlandse moslims, met of zonder hoofddoek, van nu en de toekomst. Zelfs rechts-extremisten mogen in Nederland protesteren, waarom zouden extreem-fundamentalisten dat niet mogen doen?

Natuurlijk beangstigen zulke demonstraties mij, maar moet je het verbieden? En een christelijke partij met een antivrouwstandpunt heeft al sinds jaar en dag zitting in de Tweede Kamer. Welke grens is hier in het geding volgens Scheffer?

Met zijn voorstellen stelt hij in feite de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs buiten werking.

Wat mij echter vooral verontrust is de oplossing die hij aandraagt als oplossing voor het ‘multicultureel drama'. Hij omschrijft het mooi: ,,Laten we eens beginnen de Nederlandse taal, geschiedenis en cultuur serieus te nemen'', redelijke woorden voor doodgewoon nationalisme en dat lijkt mij nu niet de oplossing voor de problemen waarmee Nederland met zijn verschillende culturele groeperingen zich geconfronteerd ziet.

Nationalisme is niet het antwoord op een doorgeschoten ik-samenleving die in de jaren zestig door eigen toedoen en niet door toedoen van de migranten haar eigen waarden is kwijtgeraakt. ,,We zeggen te weinig over onze grenzen.'' Dat klopt, want die zijn er dus nauwelijks. Het is moeilijk iets te begrenzen, als men zelf niet weet wat er begrensd moet worden. Wiens normen zijn hier nu vervaagd? Maar ondertussen verwacht Scheffer wel totale overgave van de allochtoon aan de Nederlandse cultuur. Waarom? Om ook in verwarring te geraken en allerlei New Age-cursussen te gaan volgen?

Scheffer verwijt staatssecretaris Rick van der Ploeg met zijn cultuurnota, waarin aandacht is voor culturele diversiteit, protectionisme. Is het voeden van nationalisme niet ook een vorm van protectionisme?

Mercita Coronel is freelance journalist.

NRC Webpagina's
10 februari 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad