U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Echelon

Nieuws

Wat is Echelon?

Nederland en Echelon

De EU en Echelon

Opinie

Documenten

Links

Europees Parlement: Akkoord aftappen VS en EU

Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 17 OKT. De lidstaten van de Europese Unie hebben een overeenkomst met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI gesloten om alle vormen van datacommunicatie, zoals telefoon-, fax- en Internetverkeer, af te tappen.

Dat blijkt uit een rapport van het zogeheten Scientific and Technological Options Assessment van het Europees Parlement. Het rapport meldt dat de overeenkomst buiten medeweten van de nationale parlementen is gesloten. Het stuk is een aanvulling op de begin dit jaar verschenen studie An Appraisal of Technologies of Political Control over afluisterpraktijken door de Verenigde Staten, die in opdracht van het directoraat-generaal Onderzoek voor het Europese Parlement werd geschreven.

Het 'mondiale EU-FBI surveillance plan', zoals de aftap-overeenkomst in het rapport wordt genoemd, is per telex geregeld. Dit blijkt uit een geheim memorandum uit 1995 dat is uitgelekt. In dit memorandum spreken de 15 EU- staten af dat ze een internationaal aftapnetwerk gaan inrichten. Volgens het rapport lijkt dit netwerk sprekend op het afluistersysteem van de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency (NSA). In het aanvullende rapport, dat vorige maand is v erschenen, staat dat in 1995 door de 15 EU-lidstaten en de Verenigde Staten, AustraliŽ, Canada en Nieuw Zeeland is afgesproken dat alle computernetwerken en andere telecommunicatievoorzieningen aftapbaar gemaakt moeten worden ten behoeve van het EU-FBI su rveillance plan.

Volgens het geheime memorandum en verschillende andere, wel openbare, stukken is het de bedoeling dat de Europese inlichtingendiensten in samenwerking met de FBI alle elektronische communicatie in de Europese Unie gaan aftappen. Nu mogen politiekorpsen en veiligheidsdiensten alleen op grond van een verdenking aftappen.

Sinds 1995 zijn in Nederland, Duitsland en Groot-BrittanniŽ vergaande juridische en technische maatregelen getroffen om afluistermogelijkheden uit te breiden. In Nederland werd onlangs de nieuwe Telecommunicatiewet aangenomen, die alle bedrijven met een computernetwerk en andere datacommunicatiesystemen verplicht deze aftapbaar te maken. In Duitsland werd begin dit jaar de grondwet aangepast, zodat politie en justitie overal mogen afluisteren. Groot- BrittanniŽ is deze week begonnen met een proef met permanente videobewaking en gezichtsherkenning in de Londense wijk Newham. Via een systeem van zogeheten closed circuit television (cctv) worden burgers op straat 24 uur per dag door de politie gefilmd. De beelden worden vergeleken met foto's van verdachten en criminelen in een computerbestand.

NRC Webpagina's
17 oktober 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad