U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Echelon

Nieuws

Wat is Echelon?

Nederland en Echelon

De EU en Echelon

Opinie

Documenten

Links

Europarlement keurt afluisteren door VS af

Door een onzer redacteuren
AMSTERDAM, 16 OKT. Het Europees Parlement heeft de afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst National Security Agency (NSA) veroordeeld. Het Parlement wil dat grootschalige afluisteroperaties, zoals die volgens een rapport ten behoeve van het Europees Parlement door de NSA onder de codenaam Echelon worden uitgevoerd, aan democratische controle worden onderworpen. Volgens het Europese Parlement schendt de NSA de mensenrechten door een ongeoorloofde inbreuk te maken op de privésfeer van burgers.

Het Europees Parlement wil dat het gebruik van gegevens die via het Echelon-systeem worden vergaard, geregeld wordt om misbruik te voorkomen. Volgens het rapport, dat in opdracht van het zogeheten Scientific and Technical Options Assessment van het Europees Parlement werd geschreven, onderschept de NSA systematisch al het Europese telefoon-, fax- en e-mailverkeer. Europese politici, burgers, vakbonden en bedrijven zouden via een geavanceerd systeem van satellieten en computernetwerken massaal worden afgeluisterd en bespioneerd door de NSA. Het rapport over de aftappraktijken van de NSA, dat in februari van dit jaar uitlekte, heeft voor grote opschudding in de politiek en de media gezorgd.

Het Europese Parlement erkent dat het afluisteren van telecommunicatie noodzakelijk is voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en internationaal terrorisme, maar wil dat er een gedragscode komt om misbruik en schending van de mensenrechten aan te pakken. Om meer duidelijkheid te krijgen over de Echelon-praktijken wil het Europese Parlement een open debat op nationaal en Europees niveau.

NRC Webpagina's
16 oktober 1998

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad