Over bijzondere
netwerken
op Internet


Door Lukas Keijser


Girl power

Meisjes
Feminisme
DiscussieArchief:
Brady Bunch
(9 december 1997)

Suske en Wiske
(17 december 1997)

Netloods
(webindex)

Netstroom
(site-recensie rubriek)

Out of control

Internet in de krant
(artikelen uit NRC Handelsblad)

S U P P L E M E N T

NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 
Feminisme

Was Janis Joplin een voorloper van Girl power? Sexy was ze zeker, maar niet in alle opzichten een 'positief rolmodel voor anderen'.
Op Internet is een discussie ontstaan over voornamelijk de waarde van het verschijnsel Girl power. Sommigen komen niet verder dan uitroepen als 'Girl Power! means being a positive role model for yourself and others!', wat het verschijnsel niet erg verduidelijkt. Anderen hebben er meer over te zeggen.

Corrine Petrus bijvoorbeeld, voormalig voorzitter van de Webgrrls. Zij denkt dat Girl power staat voor een nieuwe manier van assertiviteit voor vrouwen. 'Girl power is er op gericht om met gebruikmaking van vrouwelijke charmes meer op de voorgrond te treden.' Ze denkt dat vrouwen wel veel bereikt hebben, maar dat Girl Power nog een heleboel kan doen, omdat het nog altijd 'moeilijker is voor vrouwen dan voor mannen om zich te onderscheiden in deze maatschappij'. Ze vindt het een goede zaak dat kinderen de boodschap krijgen dat vrouwelijkheid ook samen kan gaan met assertiviteit en extrovert gedrag.

Petrus is van mening dat Girl power in het verlengstuk van het feminisme ligt. Feminisme is echter van een andere generatie en volgens haar compleet verouderd. 'Girl power' is modern en sprankelend en niet al te zwaar op de hand.

Susannah Breslin van The Postfeminist Playground heeft een soortgelijke mening. Ze definieert Girl Power in het artikel "Why Feminists Need to Get a Clue" als 'Women are combining their sexuality with a powerful female identity to create a new vision of womanhood: They feel sexy and in charge and they like it.' Daardoor verschillen ze ook van de feministen die aan bh-verbranding deden en, aldus Breslin, blind waren voor wat vrouwen doen, zeggen en willen.

Breslin en Petrus staan met hun mening tegenover die van Marni Davis, studente aan de New School for Social Research in New York, die in de online publicatie "Respect Me in a Baby Tee" zegt dat Girl Power-ful girls 'sexy, strong, empowered' en 'sex-positive' zijn, maar ook geobsedeerd door de spiegel. Dat in tegenstelling tot feministen van de oude garde die niets om uiterlijk gaven, aldus Davis, maar om de wereld om hen heen. Of, zoals een deelnemer aan een online discussie zegt: 'feminists haven't given up the true fight - for rights, not the right to use flavored condoms.'

Lees verder

NRC Webpagina's
24 DECEMBER 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (lk@nrc.nl / DECEMBER 1997)