Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Volkomen concurrentie

Bij volkomen concurrentie bepalen collectieve vraag en collectief aanbod de evenwichtsprijs. Een sprekend voorbeeld van een markt waar vraag en aanbod de prijs bepalen, is een bloemenveiling. Op zo'n veiling komt het aanbod van een groot aantal kwekers te staan tegenover de vraag van een heleboel bloemenverkopers.

Kenmerken van een markt met volkomen concurrentie zijn:

  • er zijn heel veel vragers en ook heel veel aanbieders;
  • er wordt een homogeen produkt verkocht, wat wil zeggen dat het gaat om produkten die in de ogen van de kopers precies dezelfde eigenschappen hebben. Op de bloemenveiling bijvoorbeeld een standaard kwaliteit anjers; op de valutamarkt allemaal gelijke dollars of guldens;
  • de markt is volkomen doorzichtig voor de vragers en de aanbieders: iedereen is op elk moment volkomen geïnformeerd over alles wat van belang is voor zijn handelen;
  • de toetreding tot de markt is vrij: er zijn geen belemmeringen voor nieuwe aanbieders om, als zij dat willen, hun aanbod aan de man te brengen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (1 maart 1996 / web@nrc.nl)