Begin tekst

NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE
WWW

EVJ
Overzicht


Vragen & Opmerkingen


Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z


Financieel-
economische
schakels


Kostprijsverhogende belastingen

Ook wel indirecte belastingen genoemd; dit zijn belastingen die in de prijs van het product zijn opgenomen en op deze manier door de verbruiker worden betaald. In 1999 gaat het naar verwachting om bijna 100 miljard gulden, dat is 53% van de totale belastingopbrengst in dat jaar. Dagelijks komen we bij onze aankopen de Omzetbelasting (in 1999 geraamd op 57 miljard gulden) tegen, die we beter kennen onder de naam Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Verder zijn er: invoerrechten, belastingen op personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op zware motorrijtuigen, belastingen van rechtsverkeer, verbruiksbelasting op een milieugrondslag en de diverse accijnzen.

De figuur laat zien dat het aandeel van de indirecte belastingen in het totaal van belastingopbrengsten de laatste jaren is toegenomen, terwijl dat van de directe belastingen terugliep.

Opbrengst directe/indirecte belastingen

Bovenkant pagina


NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (28 mei 1999/ web@nrc.nl)