Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

AEX-Effectenbeurs

Deze is gelegen in Amsterdam op het uit de media bekende Beursplein 5, tussen de Koopmansbeurs en de Bijenkorf. Tot voor kort, toen de effectenhandelaren elkaar luid toeschreeuwend tot zaken kwamen, was het er een levendige boel. Tegenwoordig, nu de handel via beeldschermen verloopt, is het er een stuk rustiger.
De eerste effecten die in Amsterdam werden verhandeld waren aandelen van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). Om haar kostbare reizen te financieren plaatste de VOC in het begin van de zeventiende eeuw 'actin' bij het publiek. Deze aandelen op naam waren verhandelbaar. Dit was het begin van een groeiende handel in aandelen en later ook obligaties. Daarmee had Amsterdam een wereldprimeur: de eerste effectenbeurs. Aanvankelijk vond de handel plaats in de sociëteit van de Vereniging, de Koopmansbeurs. In 1914 verhuisde de beurs naar het huidige adres, Beursplein 5.

Op 1 januari 1997 is de Amsterdamse Effectenbeurs gefuseerd met de EOE-Optiebeurs; de combinatie heet nu Amsterdam Exchanges.

De AEX-Effectenbeurs is belast met de organisatie van de openbare kapitaalmarkt in Nederland. Op deze markt zijn twee soorten partijen actief:

  • aanbieders van kapitaal en vragers naar kapitaal;
  • tussenpersonen: hoeklieden en commissiehuizen (banken en commissionairs).

De openbare kapitaalmarkt valt uiteen in:

  • de primaire openbare kapitaalmarkt, waar effecten worden uitgegeven waarvoor aan de AEX-Effectenbeurs een notering is aangevraagd;
  • de secundaire markt, waar handel plaats vindt in genoteerde waardepapieren. Hier is een splitsing aangebracht in een wholesale segment en een retail segment. Kenmerkend voor het retailsegment is de centrale markt, terwijl de wholesalehandel een grote mate van vrijheid kent.
Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (22 maart 1999/ web@nrc.nl)