NEW AGE
New Age
Voorpagina
Supplement


Catalogus voor computerhippies

Intern reizen met nieuwe dimensies

Door SJOERD DE JONG
,,De jaren negentig worden een betere versie van de jaren zestig'', kondigde de toen 69-jarige voormalige LSD-profeet Timothy Leary in 1990 aan, tijdens een kort bezoek aan Nederland. De éminence grise van de flower power-beweging gaf toen in het Amsterdamse Paradiso een demonstratie van de jongste snufjes op het gebied van 'psycho-actieve software': computerprogramma's met een bewustzijnsverruimende werking. ,,Trippen achter de computer'' blijkt tot de mogelijkheden te behoren, verkondigde Leary, via een speciale bril en twee elektronische handschoenen verbonden met een driedimensionaal computerprogramma.

Met zijn fascinatie voor computers bewees de drugsprofeet-op-leeftijd dat hij nog even trendgevoelig is als dertig jaar geleden, toen hij jongeren op zoek naar spiritueel soelaas de subcultuur introk met zijn slagzin 'Turn on, tune in, drop out'. Computers blijken zich, in weerwil van een romantisch hippie-vooroordeel, niet enkel te lenen voor de defensie-industrie of een Orwelliaans 'techno-fascme' maar ook voor 'interne reizen' en het 'ontdekken van nieuwe dimensies'. Van die overtuiging getuigt het nieuwe blad 'Ego 2000', waarvan twee weken geleden het eerste nummer verscheen. Initiatiefnemer is computeruitgever en New Age-adept Luc Sala, die eerder in Amsterdam het bedrijfje 'Egosoft' oprichtte, dat handelt in 'mind-software'. Het nieuwe blad is dan ook allereerst een catalogus voor computerhippies: aan de man gebracht worden lucht-ionisatoren, hypnotische videobanden, hersengolf-activators, geluidscassettes ter synchronisatie van de beide hersenhelften, en andere gadgets van de moderne bewustzijnsindustrie - via een bijgevoegd formulier te bestellen bij 'Egosoft'. Onder de adverteerders bevinden zich ook meditatiecentrum De Kosmos en het New Age-Paardrijcentrum Sitting Bull.

Het blad, dat vier maal per jaar moet verschijnen, bevat artikelen over onder meer 'Virtual Reality' (via de computer gesimuleerde, driedimensionale werelden), het werk van Timothy Leary, 'Tribal Computing' (wereldwijde computernetwerken), 'Smart Drugs' (medicijnen die de intelligentie zouden vergroten) en, uiteraard, een gesprek met de tijdloze hippie Simon Vinkenoog. Met een gedrukte oplage van 12.000 exemplaren mikt het blad op de 'New Age community' in Nederland, die naar schatting van Sala ongeveer 20.000 enthousiastelingen telt. Zij kunnen nu al hun hart ophalen aan esoterische tijdschriften als Bres, Koorddanser en Paravisie, maar Sala heeft het gevoel met zijn 'glossy' uitgevoerde blad een gat in de markt te hebben gevonden. ,,We hebben het gevoel dat we boven de perceptiegrens zitten'', zegt hij. ,,Een hoop andere bladen in deze sector halen die grens niet, dat wil zeggen: ze zijn niet opvallend of mooi genoeg.''

Sala onderscheidt drie segmenten in zijn lezersmarkt. Allereerst de geïnteresseerden in occultisme, hekserij, ecologie, kortom het ,,aarde-besef''. Dan de 'Silicon Brotherhood', die computertechnologie paren aan mystiek. Tot slot de ,,oude mannen, de echte boeddhistische jongens''. Het blad mikt op alledrie, zij het dat verstokte computer-analfabeten er weinig plezier aan zullen beleven.

De interesse voor mind-software mag van Sala ,,gerust een herleving van de energie van de jaren zestig'' heten of ,,een mid-life crisis van de baby boom-generatie'' die wil ophalen wat ze destijds heeft meegemaakt, of - zoals hijzelf - heeft gemist: ,,Ik was toen net te jong.'' De 42-jarige Sala ontdekte de New Age eind jaren tachtig na een loopbaan als computeruitgever (onder meer PC Info, DOS Special). ,,Ik heb jarenlang gewoon hard gewerkt en geld verdiend, tot ik dacht: laat ik nu eens verder kijken. Nou, mijn ogen zijn toen opengegaan.'' 'Ego 2000' is dan ook uitdrukkelijk zijn blad: ,,Er staan mijn ideeën in en het wordt volgeschreven door mijn vriendjes''. Zelf schreef hij een verslag van een reis naar Tibet. ,,Wat je daar ziet in die kloosters - de wandschilderingen en Boeddha-beelden waar je in een bepaalde volgorde langs moet lopen - dat is eigenlijk ook 'mind-software'. Het gaat erom bepaalde psychologische effecten op te wekken.'' De reacties, zegt Sala, zijn enthousiast. ,,Genoeg om er commercieel mee door te gaan.'' In elk geval steeg de omzet van 'Egosoft' de zaterdag na publicatie van de gebruikelijke 250 naar 3.500 gulden. Is dit het begin van concurrentie op de markt van New Age-tijdschriften? ,,Ach'', zegt Sala, ,,ik geloof dat die wereld niet echt in concurrentie-termen denkt.''

(Uit NRC HANDELSBLAD

NEW AGENRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (23 maart 1996 / web@nrc.nl)