Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakels


Wereldbank

De Wereldbank verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. Zij verkrijgt haar middelen uit kredieten van industrielanden. Een dochterinstelling van de Wereldbank, de International Development Association (IDA) richt zich met zijn renteloze leningen vooral op de minst ontwikkelende landen. Een bekende jaarlijkse publicatie van de Wereldbank is het World Development Report, dat steeds gewijd is aan een bepaald aspect van het ontwikkelingsvraagstuk. Daarnaast bevat het rapport een schat aan statistisch materiaal over ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (1* mei 1996 / web@nrc.nl)