Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Welvaart:

de mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse alternatief aanwendbare middelen. Deze definitie is ruimer dan die we in het spraakgebruik vaak tegenkomen. Daar worden welvaart en inkomen over een kam geschoren. Dan gaat iemand die inkomen voor vrije tijd ruilt in 'welvaart' achteruit. Bij de, correcte, ruime definitie gaat iemand die inkomen tegen vrije tijd ruilt in welvaart vooruit. Er wordt aangenomen dat hij die ruil alleen doet wanneer hij vrije tijd hoger waardeert dan inkomen.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (30 maart 1996 / web@nrc.nl)