Begin tekst
NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Economie

Economie gaat over de wensen van de mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen. Het gaat om de behoeften van de mensen en de manier waarop daarin wordt voorzien.
Daarvoor gebruiken ze schaarse, alternatief (op verschillende manieren) aanwendbare middelen. Het gaat in de economie dus om:
  • het bestuderen van menselijk handelen;
  • het bestaan van menselijke behoeften;
  • de wens deze te bevredigen;
  • de schaarste van de bevredigingsmiddelen;
  • de verschillende gebruiksmogelijkheden van de middelen.
Een voorbeeld: iemand heeft per dag 2 uur beschikbaar om of te studeren of te 'joggen'. Op dit moment doet hij beide 1 uur. Nu wil hij een uur extra studeren. Binnen de gegeven beperking moet hij nu een uur 'joggen' opofferen. Een uur extra studeren 'kost' hem een uur 'joggen'.

De behoeften zijn hier studeren en 'joggen'; het alternatief aanwendbare middel is tijd gemeten in hele uren.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (24 februari 1996 / web@nrc.nl)