NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht

Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

AEX-index

De graadmeter voor de Amsterdamse Effectenbeurs is de AEX-index. Deze voor het eerst in 1983 berekende index is uitgeggroeid tot de toonaangevende benchmark voor de ontwikkeling van alle aan de Amsterdamse beurs genoteerde aandelen. De index vertegenwoordigt ruim 80% van de beurswaarde van alle op de Amsterdamse beurs genoteerde aandelen.

De index wordt jaarlijks op de derde vrijdag in februari berekend als een gewogen gemiddelde van de naar beursomzet gemeten 25 belangrijkste aandelen. Om het belang van een aandeel te bepalen wordt gekeken naar de omzet gedurende de laatste drie jaar. Als gewicht wordt de beurswaarde of marktkapitalisatie (het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met hun beurskoers) genomen. Daarbij wordt een maximum van 10% aangehouden, omdat anders een aandeel als bijvoorbeeld Koninklijke Olie een te grote invloed op de index zou hebben. De index heeft betrekking op een 'mandje' aandelen. (zie tabel). Als de index bijvoorbeeld op 550 staat is dit mandje 55.000 euro waard.

Nadat de samenstelling van de index berekend is, moet de nieuwe weging van de verschillende fondsen worden bepaald. Een voorbeeld van de (her)weging van het denkbeeldige fonds ABC. Stel dat dit fonds een koers heeft van €50 en dat de AEX-index staat op 550 punten. Stel dat de beurswaarde van fonds ABC is 8 miljard euro, terwijl de totale beurswaarde van alle indexfondsen 100 miljard euro is. Het wegingspercentage van het fonds ABC is dan 8 procent. Hoeveel aandelen van dit fonds worden nu in het AEX-mandje opgenomen? 8% van 55.000 euro is 4.400 euro en dit is bij een koers van €50 gelijk aan 4.400/50 = 88 aandelen ABC.

Per 18 februari 2000 zijn de volgende fondsen in de AEX-index opgenomen:

AEX-index per 18 februari 2000

Nieuwe samenstelling AEX-index

‘Real-time’, met ongeveer 15 minuten vertraging, kan men de index gratis zien op bijvoorbeeld de website van de aex (www.aex.nl) of bij een on-line commissionair als IMG Holland (www.imgholland.nl). Niet-vertraagde koersen zijn ook verkrijgbaar, maar daarvoor moet betaald worden.

Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (21 februari 1999 / web@nrc.nl)