NIEUWS
TEGENSPRAAK
SUPPLEMENT
AGENDA
ARCHIEF
ADVERTENTIES
SERVICE

EVJ
Overzicht
Vragen & Opmerkingen

Begrippenlijst:
A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U,
V, W, X, Y, Z

Financieel-
economische
schakelsChina op weg naar de WTO

Eind van deze maand begint in Seattle een nieuwe onderhandelingsronde in het kader van de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Vandaar dat er grote druk stond op de onderhandelingen die moesten leiden tot een handelsakkoord tussen China en de Verenigde Staten. Onderhandelingen die dertien jaar hebben geduurd en die in een marathonvergadering van zes dagen uiteindelijk toch tot resultaat hebben geleid. Aan de Chinese kant was er voortdurend veel weerstand van de kant van de conservatieven en in de VS van diegenen die hun werkgelegenheid bedreigd zien door Chinese export. Een incident als de verdwaalde bom die de Chinese Ambassade in Belgrado trof in mei van dit jaar leverde geen positieve bijdrage tot de onderlinge verstandhouding. Het akkoord tussen de VS en China is van grote betekenis maar in de komende periode moet China het nog eens worden met een beperkt aantal andere lidstaten van de WTO, waaronder de Europese Unie.

China’s lidmaatschap van de WTO is in economisch opzicht belangrijk omdat

  • China daarmee wordt opgenomen in de internationale handelsbetrekkingen: de wereld krijgt beter toegang tot een enorme markt en omgekeerd krijgt China toegang tot de rijke westerse markten;
  • het lidmaatschap van China tot verdere liberalisering van de Chinese economie zal leiden; met name de inefficiënte veel overheidsgelden verslindende staatsondernemingen zullen flink op de tocht komen te staan;
  • binnen de WTO kan worden opgetreden tegen oneerlijke handelspraktijken en schending van intellectueel eigendom.

In het Hoofdartikel van NRC Handelsblad van 16 november lezen we onder de kop 'De opening van China':

De betrekkingen van de Volksrepubliek China met de rest van de wereld hebben een nieuwe wending gekregen. Het beginselakkoord dat de Verenigde Staten en China gisteren hebben gesloten over de Chinese toetreding tot de WTO, de wereldhandelsorganisatie, is een gebeurtenis op handelsgebied vergelijkbaar met de diplomatieke doorbraak die het bezoek van president Nixon aan voorzitter Mao in 1972 betekende. China, het volkrijkste land ter wereld en een land met een potentiële economische en geopolitieke uitstraling in Oost-Azië, zal zich aansluiten bij het stelsel van regels en afspraken die het internationale handelssysteem ordenen.

Tot zover dit citaat dat met zijn positieve klank model staat voor de manier waarop het beginselakkoord is ontvangen. Maar laten we niet te vroeg juichen.

Binnen China zal de weerstand van bedrijfstakken, (staats)ondernemingen en functionarissen die hun posities bedreigd zien nog tot een felle strijd leiden.

(RS)

 

WTO-akkoord breekt Chinese staatsinvloed af, NRC Handelsblad, 16 november 1999

Een overwinning voor de hervormers, Willem van Kemenade, NRC Handelsblad, 16 november 1999

VS en China eens over meer handel, NRC Handelsblad 15 november 1999

Langdurige frictie China-VS is opgelost, NRC Handelsblad 15 november 1999

VS en China praten weer over WTO, NRC Handelsblad 3 september 1999


Bovenkant pagina
NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD / Pleus & Schöndorff (22 november 1999 / web@nrc.nl)