NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Rijksbegroting 2001

Nieuws

Plannen
per departement

Troonrede

Algemene Beschouwingen

Paars: De tweede helft

Rijksbegroting:
Hoe en wat?

Links

Vervanging voor zwangere volksvertegenwoordigers

Door een onzer redacteuren
DEN HAAG, 19 SEPT. Het kabinet probeert opnieuw een grondwetswijziging te bewerkstelligen die voorziet in tijdelijke vervanging van zwangere politici in het parlement, Provinciale Staten en gemeenteraden. In 1996 kreeg een vergelijkbaar wetsvoorstel geen tweederde meerderheid in de Eerste Kamer.

Het kabinet heeft een zwangerschaps- en bevallingsverlofregeling in de maak, met als doel de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke functies weg te werken. Met zo'n regeling wordt volgens het kabinet voor vrouwen een belemmering weggenomen om zich voor een politieke functie verkiesbaar te stellen.

Terug naar SZW

NRC Webpagina's
19 september 2000

Den Haag

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad