NETSTROOM

Interactief muziekmaken

Bij Modified kan de gebruiker on-line varieren op gegeven geluiden en beelden. De ingrepen van gebruikers worden weer onderdeel van een uit te brengen cd-rom. Daar valt weer op te varieren door de kopers, enzovoort. Het maakt ruimte voor een toekomst waar nooit iets twee keer hetzelfde is. Weinig handleiding op de netpagina's. Wie de nobele motieven daarachter te weten wil komen die leze het interview.


terug
NRC Webpagina's (c) NRC Handelsblad (web@nrc.nl)

NRC Webpagina's | Supplement