U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Midden-Oosten

Nieuws

Vredesonderhandelingen

Geschiedenis van het conflict

Medespelers

Documenten

Links

Tekst van verklaring na de top in Camp David

Verklaring van de drie partijen over de Israelisch-Palestijnse vredesbesprekingen, uitgegeven door het Witte Huis:

Tussen 11 en 24 juli hebben, onder auspiciŽn van president (Bill) Clinton, premier (Ehud) Barak en leider (Yasser) Arafat elkaar ontmoet in Camp David in een poging om een akkoord te bereiken over een uiteindelijke oplossing (voor alle openstaande kwesties in het vredesoverleg Ė red.). Hoewel ze niet in staat waren om de kloven te overbruggen en een akkoord te bereiken, waren hun onderhandelingen zonder precedent, zowel naar draagwijdte als in detail. Voortbordurend op de vooruitgang die werd bereikt in Camp David, werden de twee leiders het eens over de volgende uitgangspunten voor hun onderhandelingen.

1. De twee zijden zijn het er over eens dat het doel van hun onderhandelingen is een einde te maken aan decennia van conflicten en om een rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken.

2. De twee zijden verbinden zich er toe hun inspanningen voort te zetten om zo spoedig mogelijk een overeenkomst te bereiken over alle openstaande onderwerpen waarvoor een definitieve oplossing moet worden gevonden.

3. Beide zijden zijn het er over eens dat onderhandelingen die zijn gebaseerd op de resoluties 242 en 338 van de VN-Veiligheidsraad de enige weg zijn om zo'n overeenkomst te bereiken en ze verbinden zich er toe om een klimaat te scheppen voor onderhandelingen die vrij zijn van druk, intimidatie en dreiging met geweld.

4. De twee partijen zien het belang in van het vermijden van eenzijdige acties die vooruitlopen op de uitkomst van onderhandelingen, en zien in dat hun meningsverschillen alleen zullen worden opgelost door onderhandelingen die zijn gebaseerd op goede trouw.

5. Beide zijden zijn het er over eens dat de Verenigde Staten een partner van vitaal belang blijven in de zoektocht naar vrede, en ze zullen in de komende periode nauw overleg voeren met president Clinton en minister (Madeleine) Albright.

NRC Webpagina's
19 oktober 2000

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad