U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.

NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE


Dossier Kinderporno

Nieuws

Bestrijding

Wetgeving

Zandvoortse zaak

Internet

Kunst

Links

Kinderporno nagelaten

Beslag op collectie van PvdA-senator

Door een onzer redacteuren
HAARLEM, 28 AUG. Het openbaar ministerie in Haarlem is een gerechtelijk vooronderzoek begonnen naar de collectie boeken, foto's, films en persoonlijke documenten van de vorig jaar op 86-jarige leeftijd overleden pedofiele oud-PvdA-senator mr.dr. E. Brongersma.

Het OM heeft gisteren de collectie voor het eerst bekeken en daarbij vastgesteld dat er kinderporno tussen zit. De collectie bevindt zich in enkele kamers van een villa in Overveen, het voormalige woonhuis van Brongersma, die zijn leven in dienst stelde van het kweken van begrip voor pedofilie. Justitie in Haarlem heeft de kinderporno voorlopig in beslag genomen om te onderzoeken of er sprake is van een strafbaar feit. Weliswaar is sinds vorig jaar het in bezit hebben van een enkele afbeelding van kinderporno al strafbaar, maar niet als het bezit van kinderporno een wetenschappelijk, educatief of therapeutisch doel dient. Dat zou hier het geval kunnen zijn. Brongersma heeft de collectie grotendeels nagelaten aan een in 1979 door hemzelf opgerichte stichting die zich ten doel stelt het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen naar "de verschijningsvormen van erotische en seksuele relaties tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen, en de betekenis van dit alles voor wetgeving, rechtspraak, opvoeding en maatschappelijk leven".

Justitie vraagt "onafhankelijke deskundigen" een oordeel te vellen over de wetenschappelijke waarde van de collectie-Brongersma en laat mede daarvan afhangen of de afbeeldingen definitief in beslagworden genomen en mogelijk personen zullen worden vervolgd. Tijdens het onderzoek zal justitie ook trachten afgebeelde personen te achterhalen en mogelijk bewijsmateriaal van kindermisbruik te verzamelen. Justitie in Haarlem ziet geen verband met de Zandvoortse kinderpornozaak. Aanleiding voor het gerechtelijk vooronderzoek zijn volgens persofficier Th. Bot in Haarlem de openlijke uitlatingen in de pers van leden van de dr. Edward Brongersmastichting over het bestaan van de collectie kinderporno. Juist gisteren diende voor de Haarlemse rechtbank een kort geding dat de voorzitter van de stichting, de Utrechtse psycholoog Lex van Naerssen, had aangespannen tegen zijn twee voormalige medebestuursleden, de seksuologen Frits Wafelbakker en Cees Straver. Deze hebben Van Naerssen vorige maand ontslagen als voorzitter van de stichting. Hij eist dat dit besluit wordt geschorst. Van Naerssen heeft eerder verklaard dat de collectie inderdaad kinderporno bevat, maar wees ook op de grote waarde die de collectie zou hebben voor het seksuologisch onderzoek. "Ik ben er dubbel in", aldus Van Naerssen. " Enerzijds ben ik tegen het maken en verspreiden van kinderporno, anderzijds ben ik het oneens met het in beslag nemen van iedere verdachte foto. Dat lijkt op een drooglegging, daar ben ik tegen."

NRC Webpagina's
28 augustus 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad